Nå blir det hjelp å få for hasjbruken

Torsdag gikk startskuddet for det første prosjektet som skal hjelpe nordtrøndersk ungdom ut av langvarig hasjmisbruk.

Fører an: Medlemmer av arbeidsgruppa for prosjektet, håper at flest mulig kommuner i fylket hiver seg på. F.v. rådgiver Tine Kristiansen Tessem i KoRus Midt, avdeling Levanger, ungdomskoordinator Jonny Bäckström, Konfliktrådet i Nord-Trøndelag, enhetsleder Bente Heggdal Molde for helse, rehabilitering og barnevern i Inderøy kommune og seniorrådgiver Unni Røstad Pedersen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.  Foto: Anders Nordmeland

Nyheter

Oppstarten ble markert med en fagdag på Stiklestad, der arbeidsgruppa som har jobbet med hasjavvenningsprogrammet det siste året presenterer planene for kommuner og andre samarbeidspartnere.

Samtlige kommuner i fylket inviteres til å skaffe seg kunnskap og øke kompetansen sin om hva slags tiltak som kan være til hjelp for hasjavhengige.

– Målet vårt er å jobbe forebyggende mot ungdomsgruppen. Vi tror det er der tilbudet vil ha størst effekt, men både enkeltpersoner og grupper kan få tilbud gjennom spesialisthelsetjenesten, sier lederen for arbeidsgruppa, Jonny Bäckström – som jobber som ungdomskoordinator i Konfliktrådet i Nord-Trøndelag.

Må nås tidlig

Undersøkelser viser at cannabis er et vanlig rusmiddel i Nord-Trøndelag, både blant ungdom og voksne.

Tall fra fjorårets BrukerPlan-undersøkelse som ble gjennomført i 17 nordtrønderske kommuner i regi av Kompetansesenter for rus Midt-Norge i Levanger, viser at 16 prosent av de 755 rusbrukerne som ble kartlagt hadde betydelig eller svært omfattende bruk av cannabis.

Dette er personer som er i aktiv rus og som allerede får kommunale tjenester.

Tall fra UngData-undersøkelsen viser at to prosent av elevene ved ungdomsskolene og åtte prosent ved de videregående skolene har brukt cannabis.

– Den viktigste suksessfaktoren er tidlig oppdagelse av de som prøver ut rusmidlet, og komme raskt i kontakt slik at motivasjon til å slutte kommer i gang så tidlig som mulig, sier seniorrådgiver Unni Røstad Pedersen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Fylkesmannen er med som tilrettelegger og «innpisker» overfor kommunene.

Penger i tre år

Inderøy kommune har påtatt seg ledertrøya for prosjektet – ikke fordi de har spesielt store rusproblemer, men fordi de har den nødvendige gjennomføringskraften. Prosjektlederen som straks skal ansettes blir forankret i Inderøy kommune.

Prosjektet er finansiert med øremerkede statlige midler gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet.

Enhetsleder Bente Heggdal Molde for helse, rehabilitering og barnevern i Inderøy har stor tro på prosjektet.

– Det koster samfunnet mye å gi tjenester til rusbrukere. Mange som dropper ut av skolen har rusproblemer og sliter psykisk. Utfordringene blir enda større når rusbrukerne får barn, sier Molde.

Følgene av rusbruk rammer ikke bare den enkelte som sliter.

– Det blir en høy kostnad også for familie og pårørende, sier rådgiver Tine Kristiansen Tessem i KoRus Midt, avdeling Levanger.

Koster lite

For kommunene vil det derimot ikke koste noe å sende ansatte på opplæring.

Det faglige innholdet står Kristiansand kommune for, som har hatt stor suksess med sitt hasjavvenningsprogram de ti siste årene.

– Vi er nysgjerrige på hva de har fått til, men vi vet at de har jobbet tverrfaglig. Opp til halvparten av dem som har gått inn i program i prosjektet, har ikke fått tilbakefall, sier Bäckström.

Han mener det ikke er noe urealistisk målsetting å få til en permanent hasjkoordinator i Nord-Trøndelag. Og visjonen stopper ikke der.

– Et utdanningstilbud i regi av Høgskolen i Nord-Trøndelag hadde vært helt topp. Da kunne vi bygd videre på kunnskap og kompetanse som vi oss gjennom dette prosjektet, sier Jonny Bäckström.