Finn fant fantastisk fine fortidsminner

Investerte i ny metallsøker – fant 11 gjenstander fra eldre jernalder i Steinkjer

Arkeolog Frode Kristiansen og Finn Rossing studerer sistnevntes funn ved Lø i Steinkjer.  Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nyheter

Bygartner og hobby-metalldetektør Finn Rossing investerte tidligere i år en en i ny metallsøker. Og det ga resultat. Mandag leverte han inn hele 11 gjenstander fra eldre jernalder. Alle ble funnet ved Lø i Steinkjer.

– Kjempespennende

– Jeg har gjort funn tidligere i samme område på Lø i Steinkjer. Med en bedre metalldetektor gikk det forholdsvis raskt å gjøre disse funnene. Det er rett og slett kjempespennende, sier Rossing.

Mandag ble funnene registrert av arkeolog Frode Kristiansen i Nord-Trøndelag fylkeskommunene, før de skal sendes til Vitenskapsmuseet i Trondheim for teknisk konservering.

Utpløyd gravfelt

– Finn har funnet flere interessante gjenstander her. Et par flotte spenner, flere vektlodd som ble brukt ved handel, en ring og en kam pluss flere emner, sier Kristiansen.

Arkeologen tipper at Rossing har kommet over et utpløyd gravfelt. En del av gjenstandene mener han er gjenstander folk ble gravlagt med.

– Gravferdsskikkene har variert over tid, men lå i tidligere tider gjerne nært gårder. Med et stadig mer effektivt jordbruk og økt behov for jord tok man etter hvert i bruk gamle gravområder. Det er flere ting ved funnet til Finn som gjør det sannsynlig å tenke det samme om området på Lø, sier Kristiansen.