Barnevernet snakket ikke med fosterbarn

Helsetilsynet har avdekket at Værnesregionens barneverntjeneste har brutt FNs barnekonvensjon.

Fra tilsynet: Doris Fagerli Sundvik.  Foto: Tone E. Berg

Nyheter

Det kommer fram i en tilsynsrapport som nylig ble offentliggjort på Helsetilsynets nettsider.

Tilsynet ble gjennomført av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I gjennomgangen av 20 saker ble det avdekket:

- Manglende dokumentasjon på samtaler med seks barn.

- Manglende dokumentasjon på samtalens innhold med fem barn.

- Samvær med biologisk familie ble redusert uten at barnevernet hadde spurt hva barnet selv syntes.

- Over halvparten av barna manglet dessuten tilstrekkelig tilsyn i fosterhjemmet.

– Å overta omsorgen for et barn, innebærer et stort ansvar. Barn i fosterhjem skal sikres oppfølging og tilsyn etter lovverket. En viktig forutsetning er å snakke med barna slik at de har mulighet for medvirkning i eget liv, sier rådgiver hos Fylkesmannen, Doris Fagerli Sundvik.

Brudd på barnevernloven

I tilsynsrapporten står det om avviket: «Værnesregionen barneverntjeneste sikrer ikke oppfølgning og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet, herunder barns medvirkning».

I tillegg til å bryte med FNs barnekonvensjon, avdekket Fylkesmannen/Helsetilsynet brudd på barnevernloven og forskrift om fosterhjem.

I rapporten blir det også påpekt at oppfølgingen av barn i fosterhjem ikke var noe tema i formelle møter mellom barnevernledelsen og kommuneledelsen.

Værnesregionen barneverntjeneste dekker Stjørdal, Tydal, Selbu, Meråker og Frosta.