– Hjelper ikke å ha mer sex

Per Sandberg tror ikke bygdene overlever bare ved at det fødes flere barn.

– For meg er en grense et forsøk på å hindre noe. Det eneste som er ubetydelig i landet vårt er yttergrensa, for den har vi jo åpnet, sa Per Sandberg på reformkonferansen i Osen tirsdag. 

Nyheter

Sandberg var innleder på reformkonferansen i Osen tirsdag. Der argumenterte han for hvorfor Frp vil gjennomføre en kommunereform.
Som ventet fra en politiker som ofte skyter fra hofta, fikk salen noen fargerike beskrivelser på hvorfor man trenger en slik reform.

Jevnt ned

En av dem var tok utgangspunkt foredraget til politikerkollega André N. Skjelstad (V). Litt tidligere på dagen hadde Skjelstad presentert tall som viser at barnefødsler i norske bygder har gått jevnt ned de siste tiårene.

–  Det hjelper ikke, som André sier, at du skal ha mer sex i små kommuner fordi det fødes så få barn. Det er mye annet som skal på plass for å øke folketallet.

Vil flytte makt

I et grundig foredrag gikk Sandberg til angrep på alle grensene i landet - fordi eksempel kommunegrenser, grenser mellom politidistrikter eller mellom helseregioner.

– For meg er en grense et forsøk på å hindre noe. Det eneste som er ubetydelig i landet vårt er yttergrensa, for den har vi jo åpnet.
Sandberg sier imidlertid at Frp ikke vil si ja til enhver sammenslåing - og at forhold som stor geografi selvsagt skal spille en rolle.

– Formålet vårt er å flytte makt, vitalisere lokalpolitikk og gi flere oppgaver til lokalpolitikere, sier han.