Sp får viktig gjennomslag for landets idrettslag

– For Senterpartiet er dette en viktig seier på vegne av landets idrettslag, sier parlamentarisk leder og idrettspolitisk talsperson i Senterpartiet, Marit Arnstad.

Marit Arnstad, her sammen med ordfører Bjørn Arild Gram og Tomas Iver hallem.  Foto: Sivert Rossing

Nyheter

Stortingets Familie- og kulturkomité behandlet i dag forslaget fra Senterpartiet om å gi idrettslag full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. 

– For Senterpartiet er dette en viktig seier på vegne av landets idrettslag, sier parlamentarisk leder og idrettspolitisk talsperson i Senterpartiet, Marit Arnstad i en pressemelding.

Endrer ordningen

Med dagens ordning risikerer idrettslag, som gjennom dugnad har klart å realisere idrettsanlegg, å få momskompensasjonen fra staten avkortet på dersom bevilgningen vedtatt av Stortinget ikke er tilstrekkelig til å imøtekomme alle søknadene.

– Selv om det i innstillingen ligger to alternative bestillinger til regjeringen, er jeg glad for at både flertallet og mindretallet i komiteen så tydelig slutter seg til hovedelementet i Senterpartiets forslag om å endre dagens refusjonsordning fra en rammestyrt ordning til en regelstyrt ordning. Dette vil gi idrettslag og andre frivillige organisasjoner den nødvendige forutsigbarheten når de påtar seg samfunnsoppdraget med å bygge idrettsanlegg, sier Arnstad i pressemeldingen.

Klar marsjordre

Dagens innstilling viser en bred politisk enighet om at ordningen bør utredes og endres i tråd med Senterpartiets forslag.

– Regjeringen får nå en så klar marsjordre fra Stortinget at jeg forventer at regjeringen gir dette den nødvendige prioritet slik at ordningen endres i forbindelse med statsbudsjettet for 2016, opplyser Arnstad i pressemeldingen .

Stortinget skal stemme over forslaget 5. mai.