– Vi kommer nok til å dobbelsjekke

Ivar Vigdenes (Sp) tror ikke ESA-dom skaper problemer for Kimen, men sier kommunen skal ta en gjennomgang av prosjektet.

- Jeg skjønner at det blir dramatisk for dem i Stavanger og Kristiansand, og vi kommer nok til å ta en runde for å dobbelsjekke, bare for å være helt sikker, sier ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i Stjørdal.  

Nyheter

De siste dagene er det blitt kjent at flere kulturhus sør i landet har fått enorme krav om tilbakebetaling av momskompensasjon til skatteetaten. 

Kilden teater og konserthus i Kristiansand - som er landets til nå dyreste kulturhus - risikerer å tilbakebetale svimlende 249 millioner kroner. Stavanger konserthus har fått varsel om at de må betale tilbake over 256 millioner kroner av merverdiavgiftskompensasjon som er utbetalt i forbindelse med byggeprosjektet.

ESA-dom

Forklaringen er en dom i EFTAs overvåkningsorgan ESA fra 2008, som nå medfører andre krav tiil driften anleggene for momskompensasjon. Siden dommen kom i 2008 har skattemyndighetene brukt sju år på å tolke det kompliserte regelverket og hva det innebærer.  Nå får kulturhusene skatte-baksmellen i form av krav om tilbakebetaling.

- Komplisert regelverk

I august er det offisiell åpning av det storslåtte kulturhuset Kimen på Stjørdal, som ble vedtatt utbygd i 2012. Byggverket har en total kostnadsramme på 717 millioner kroner. Her har spørsmålet om momsrefusjoner vært en bekymring helt siden byggingen ble vedtatt i 2012. Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) tror imidlertid at kommunen har sitt på det rene.

– Dette er ganske komplisert, noe saksbehandlingstiden tydelig viser, men rådmannen har brukt mye ressurser på å forsikre meg om at vi havner på innsia i momsproblematikken, sier Vigdenes.

Dobbelsjekker

Kjernen i problematikken handler ifølge Vigdenes om hvorvidt graden av kommersiell drift overstiger det man har forutsatt ved søknad om momsrefusjon ved oppstarten av prosjektet. 

Det har han til nå ingen indikasjoner på at det vil gjøre, men han sier kommunen vil gjennomgå sakene en ekstra gang for å være helt sikker på at de ikke har gjort noen feilvurderinger i prosessen. 

– Jeg skjønner at det blir dramatisk for dem i Stavanger og Kristiansand, og vi kommer nok til å ta en runde for å dobbelsjekke, bare for å være helt sikker, sier Vigdenes.

Det er Joar Håve (Ap) glad for.

– Jeg forventer at det blir tatt en gjennomgang etter det som har skjedd i Stavanger og Kristiansand, sier Håve.

Ferdig i mai

Stjørdals-ordføreren sier spørsmålet kommunen hele tiden har vært bevisst på ESA-dommen og kravene som stilles for at prosjektet skal kunne få refundert så mye av momsen som de har budsjettert med. 
  – Det vil vi ha også i avsluttende fase, sier Vigdenes.

Bygget skal etter planen være ferdig i mai.