Jobber for en grønnere landbrukspolitikk

Strengere jordvern skal sikre fremtidens matproduksjon. Miljøpartiet de grønne vil ha nullvisjon for tap av matjord.

På bildet fra venstre: Fylkesleder i MDG Nord-Trøndelag Tommy Reinås, talsperson og stortingsrepresentant Rasmus Hansson, talsperson Hilde Opoku, og listetopp for MDG i Levanger May-Jorunn Barlien.  Foto: CF-Wesenberg

På bildet fra venstre: Fylkesleder i MDG Nord-Trøndelag Tommy Reinås, talsperson og stortingsrepresentant Rasmus Hansson, talsperson Hilde Opoku, og listetopp for MDG i Levanger May-Jorunn Barlien.  Foto: CF-Wesenberg

Nyheter

Fylkesleder Tommy Reinås er sammen med listetopp fra Levanger, May Jorunn Barlien, til stede på Miljøpartiet de grønnes landsmøte. Den nordtrønderske delegasjonen har utpekt jordvern som ett av sine viktigste områder.

– Vi vil jobbe for en nullvisjon for tap av matjord. Vi vil at matjord skal vernes på lik linje med truede arter, økosystemer og naturtyper, sier Tommy Reinås.

Miljøpartiet vil legge fram et eget forslag til forhandlingene i Stortinget. Reinås mener regjeringens politikk tar landbruket i feil retning.

– Utviklingen i norsk jordbruk går mot flere nedlagte bruk hvert eneste år, stadig mer jordbruksareal som går ut av drift og mer import av fôr og bearbeidet mat. Regjeringens tilbud i jordbruksoppgjøret vil forsterke denne utviklingen. Tilbudet favoriserer store, sentraliserte bruk, framfor små og mellomstore bruk spredt over hele landet, økt bruk av kraftfôr og økt fôr-import, sier Reinås.

Reinås sier videre at bøndene må få bedre betalt for jobben de gjør.

– Bøndene tjener i dag mye mindre enn sammenlignbare yrkesgrupper. For å tette dette gapet må bøndenes gjennomsnittlige inntekter økes. Derfor foreslår MDG å øke både priser i markedet og tilskuddene fra staten. Økningen i inntekter vi foreslår er noe høyere enn økningen i fjorårets jordbruksoppgjør, sier han.

Her er noen av de viktigste elementene Miljøpartiet de grønne er enige om å kjempe for:

  • Øke inntektene for bøndene generelt.
  • Øke matprisene – til inntekt for bøndene.
  • Øke kraftfôrprisen.
  • Øke arealtilskudd til grovfôr.
  • Øke tilskuddene til dyr på utmarksbeite.
  • Øke tilskuddene til avløsning.
  • Øke tilskuddene til økologisk produksjon.