Musikere sliter mer enn folk flest

Musikere har høyere forekomst av søvnproblemer, angst- og depresjonsplager og bruk av psykoterapi sammenlignet med andre yrkesgrupper.

MUSIKERHELSE: Jonas Rennemo Vaag har forsket på musikeres mentale helse. Fredag holdt han sin disputas i Trondheim hvor resultatene fra forskningen ble lagt frem. 

Illustrasjonsfoto.  

Jonas Rennemo Vaag fra Steinkjer står bak Norges første doktorgrad om musikeres mentale helse.
  • Forskningen viser at 17,5 prosent av musikere har angst og depresjon, mens 8,3 prosent av øvrig befolkning oppgir det samme.
  • 41,2 prosent av musikere har søvnproblemer, mens 33,7 prosent av øvrig befolkning oppgir det samme.
  • Det er tre ganger så mye bruk av psykoterapi blant musikere, sammenlignet med resten av befolkningen.
Nyheter

Det er psykolog Jonas Rennemo Vaag fra Steinkjer som har forsket på norske musikeres mentale helse, og som nå kan si at det på flere områder ser ut til å stå dårligere til med den mentale helsen hos musikere enn hos den øvrige befolkningen.

Vaag jobber ved Psykatrisk Klinikk i Helse Nord-Trøndelag, og har i stipendiatperioden vært tilknyttet doktorgrad-programmet ved Det Medisinske Fakultet ved NTNU, med professor Ottar Bjerkeset ved Høgskolen i Nord-Trøndelag som veileder. Det var NUMI-stiftelsen i Namsos (Norsk Underholdningsmedisinsk Institutt) som initierte forskningen, og som støttet arbeidet med prosjektbeskrivelsen som skaffet finansiering hos Extrastiftelsen.

Resultatene har nå munnet ut i doktorgradsavhandlingen «Sleep, mental health and use of mental healthcare services among norwegian musicians». Fredag la Vaag frem sine funn på sin disputas på Medisinsk Teknisk Forskningssenter i Trondheim.

Dobbelt så mye angst og depresjon

I arbeidet med sin doktorgradsavhandling har Jonas Vaag samlet inn besvarelser fra 1607 medlemmer i Musikernes Fellesorganisasjon. Mens det tidligere har blitt gjort mindre undersøkelser av mentale helseplager på små utvalg musikere, er dette første undersøkelsen som er av et slikt omfang internasjonalt. Og selv om musikere langt ifra er en ensartet gruppe, viser svarene vesentlige forskjeller - sammenlignet med andre yrkesgrupper.

– Undersøkelsen viser at drøyt åtte prosent av norske arbeidstakere har angst- og depresjonsplager. Hos musikere er forekomsten nesten dobbelt så høy, forteller Vaag.

Søvnvansker og medikamentbruk

Studien viser også at flere musikere har søvnproblemer, over førti prosent, enn i øvrig befolkning hvor drøyt trettitre prosent beskriver søvnproblemer.

Med slike funn, er det da ikke overraskende at musikere også rapporterer høyere bruk av psykoterapi og medikamenter. I Vaags doktorgradsavhandling kommer det frem at det er hele tre ganger så mye bruk av psykoterapi blant musikere, enn blant resten av befolkningen.

Ønsker økt fokus

Selv om Vaags forskning er gjort på norske musikere, så har funnene i studien vakt betydelig internasjonal oppmerksomhet og interesse, og den ferske doktoren på musikerhelse har alt holdt flere foredrag om musikk og mental helse i både USA og flere europeiske land.

– Jeg håper denne forskningen kan bidra til større fokus på arbeidsmiljø blant musikere, og yrkesutøvere innen underholdningsbransjen generelt, som kan sies å ha lignende arbeidsvilkår. Musikk og kultur er viktige bidrag til befolkningens folkehelse. Det kan derfor sies å være et paradoks at at de som bidrar med dette rapporterer slike helseplager. Vi bør se på måter vi kan bidra til at denne viktige yrkesgruppen fortsetter med å berike vår kultur, og se på hvordan vi både kan sikre gode arbeidsforhold og helsefremmende tiltak, avslutter Vaag.