Skjerper sikkerheten

Politiet og Steinkjerfestivalen tar ingen sjanser og vil være på den sikre siden i forbindelse med Hans Rotmos konsert i Rismelen 26. juni.

Snart festivalklar: I går hadde politistasjonssjef Snorre Haugdahl Rismelen for seg selv, men om drøyt to uker inntar flere tusen parken i Steinkjer sentrum for å være publikum under Steinkjerfestivalen. 

Vi ønsker å være rustet til å håndtere eventuelle ting som kan oppstå.

snorre haugdahl, politistasjonssjef i Steinkjer
Nyheter

Mange har sett fram til en real Vømmøl-fest siden det i januar ble kjent at Hans Rotmo (bildet) og Vømmølgutan inntar Rismelen under Steinkjerfestivalen.

I det siste har det imidlertid vært helt andre ting enn Rotmos musikk som har vært i fokus.

Gjennomfører konserten

Det har stormet rundt opphavsmannen til Vømmøl-universet etter at han i et portrettintervju i Trønder-Avisa gikk hardt ut mot innvandring generelt og muslimer spesielt.

I etterkant av debatten som fulgte, har Rotmo senere beklaget formuleringen «muslimer er en miljøforurensing i Europa», men han har like fullt mistet spillejobber både for NTE og Livestockfestivalen.

Steinkjerfestivalen har valgt å holde fast ved at Rotmo og co skal spille hos dem, og det medfører at det tas forholdsregler knyttet til sikkerhet.

Tar debatten til etterretning

Politiet gjennomførte i går et møte med festivalens sikkerhetsansvarlige, der sikkerhet rundt Rotmo-konserten var ett av temaene.

– Dette er et møte vi har i forkant av festivalen hvert år, der vi tar en gjennomgang av hele sikkerhetsopplegget. Vi tar til etterretning den debatten som har vært rundt Rotmo, og har blitt enige om å styrke bemanningen - både med politi og vaktmannskaper fra festivalen, sier Snorre Haugdahl, politistasjonssjef i Steinkjer.

– Har det kommet trusler mot Rotmo eller festivalen?

– Nei, vi har ikke noe konkret i så måte. Men vi har sett det som har blitt ytret fra ulike hold på sosiale medier, og regner med at det blir mye folk under konserten. Vi ser også at potensialet for demonstrasjoner er der, så vi ønsker å være rustet til å håndtere eventuelle ting som kan oppstå, sier Haugdahl.

Rådførte seg med PST

Trønder-Avisa er kjent med at PST også har vært inne i sikkerhetsvurderingene.

– Vi har rådført oss med PST, slik det er standard prosedyre å gjøre i saker knyttet til religion og sikkerhet, sier Haugdahl.

Festivalsjef Svein Bjørge sier at de i år, i likhet med alle tidligere år, gjennomfører en risikoanalyse for å ivareta sikkerheten.

– Sikkerheten til publikum er det viktigste, og vi sørger for å ha nok bemanning, sier Bjørge.

– Og i år er det styrket bemanning fredagskvelden?

– En risikoanalyse skal ta høyde for alle eventualiteter, slik at vi er forberedt på alle typer hendelser, sier han.

Selger billetter så det griner

Bjørge kan ellers glede seg over et historisk høyt forhåndssalg til festivalen.

– Vi har aldri vært i nærheten av et slikt forhåndssalg, og hvis det fortsetter i dette tempoet, kan det bli utsolgt. Det er også gledelig å registrere at det meste av forhåndssalget er festivalpass, så det er tydelig at mange ønsker å få med seg hele festivalen, og ikke bare en av dagene, sier han.

Festivalen har et «tak» på 6.000 personer innenfor portene, og når man trekker fra frivillige og apparatet rundt, kan det selges rundt 5.500 billetter.

– Vi driver nå med opptelling for å se på fordelingen av festivalpass og dagsbilletter innenfor denne rammen. Når vi har oversikten, kommer vi trolig til å gjøre om noen av dagspassene til festivalpass, ettersom det er det det går mest av, sier Bjørge.