Laksen kommer hit – men ikke lenger

Når laksen vandrer opp Byaelva i Steinkjer stopper ferden ved By bruk. Det ble ikke noe av den planlagte laksetrappa ved Byafossen.

  Foto: Bjorn Erik Øvrelid

Nyheter

Fiskeforvalter Anton Rikstad sier kravet om tilrettelegging for laksetrapp ble trukket, og klekkeriet ved Byafossen fikk en kompensasjon på 100.000 kroner fra NTE.

– Det finnes løsninger for hvordan vi kan få laks over i Reinsvatnet uten at vi må gjøre endringer i demningen, sier Rikstad, som legger til at det ikke er mye som skal til for at laksen vandrer opp for egen maskin.

– I fjor så vi flere laks som gikk opp under byggingen av demningen. Uansett er det liten vits i å bruke mye tid og ressurser på dette, siden vi ikke får laksen hele vegen til Snåsa, sier han.

Snåsa kommune, og grunneierlaget i Snåsavatnet stilte seg negativ til å tilrettelegge for å føre laks fra Byaelva og helt opp til Snåsa.

– Vi la det på is da det ikke var ønske fra Snåsas side om å få til dette, sier Rikstad.

Grunnen for skepsisen i Snåsa, dreier seg blant annet om at Fossemvatnet og Reinsvatnet har både gjedde og sik, som er satt ut i vannet. Dersom disse artene skulle finne vegen til Snåsavatnet kan konsekvensene bli katastrofale.

Relaterte saker:

Arne tok storlaksen første dag

Halte i land rugg på 16,2 bare timer etter Steinkjerelva åpnet.

Inge Martin (11) tok Steinkjerelvas første laks på 30 år

Til tross for at han knapt har fisket før, tok unge Inge Martin Roel Bosnes i land ruggen på fem kilo.

Fritt fram for fiskerne

I morgen kan du ta del i feiringen av at det nå er lov til å fiske i Steinkjervassdraget.

Nå åpnes Steinkjerelva for fiske igjen - for første gang på 30 år

Det er over 30 år siden sist det var ordinært laksefiske i Steinkjerelva. Nå er elva friskmeldt, og laksefiskerne kan kaste ut snøret igjen.

Mer laks i Trondheimsfjorden

Innsiget av laks ser ut til å ha bedret seg noe i Trondheimsfjorden, dermed unngår man ekstraordinær reguleringer av fisket før 1. juli.

– Rett og slett eventyrlig fiske

Rune Skoglund (46) fra Krokstadelva har fått sju storlakser i Namsen på to dager.

Vegard troner på topp i Verdalselva

Har landet to av de største laksene hittil siden sesongstart.