Dette tjener sjefene i Nord-Trøndelag

Likestilt lønn mellom kjønnene, men lite sammenlignet med andre.

Det vites ikke hvor mye lufthavnsjef Lasse Bardal ved Trondheim Lufthavn Værnes tjener, men luftfart skal være blant bransjene med de best betalte lederne, i tillegg til medie- og IKT-bransjen og olje, gass, og rederi-bransjen. Arkivfoto.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Det er organisasjonen Lederne som hvert år utarbeider en oversikt over gjennomsnittslønnen til norske ledere. Oversikten for 2015 viser at ledere i Nord-Trøndelag får langt mindre enn ledere lenger sør i landet.

Gjennomsnittlig lønn for en nordtrøndersk mellomleder, er 563 000 kroner. Til sammenligning er gjennomsnittslønnen i Oslo 690 400 kroner, og i Sør-Trøndelag 617 500 kroner. Landsgjennomsnittet er 624 400 kroner.

– Vi ser at lønningene er lavere nordover i landet, sier forbundsleder Jan Olav Brekkei Lederne til Næringslivsavisa i Trondheim.

Mens det i Sør-Trøndelag er store forskjeller på lønnen til mannlige og kvinnelige ledere, er ledere i Nord-Trøndelag nærmest likestilt når det gjelder lønn, ifølge avisa.

Oversikten fra Norsk Ledelsesbarometer, viser at det er lederne i Olje, gass og rederi-bransjene som tjener best. De har en gjennomsnittlig lønn på 784 217 kroner. IKT og mediebransjen, luftfart, og fiske og havbruk er også bransjer som står høyt opp på lista. Barnehageledere er i motsatt ende av skalaen.


Lederlønn etter fylke:

1. Rogaland: 716 100

2. Oslo: 690 400

3. Hordaland: 656 900

4. Sogn og Fjordane: 652 300

5. Møre og Romsdal: 637 700

6. Vest-Agder: 624 100

7. Sør-Trøndelag: 617 500

8. Vestfold: 594 400

9. Akershus: 583 200

10. Buskerud 565 500

11. Nord-Trøndelag: 563 300

12. Telemark: 562 000

13. Finnmark: 560 700

14. Nordland: 546 800

15. Troms: 543 500

16. Østfold: 539 500

17. Hedmark: 520 800

18. Oppland: 507 900

19. Aust-Agder: 507 300


Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2015. Beregningen er gjort basert på gjennomsnitt av årsinntekter i 2014.