Sa opp kontrollør-jobben i protest

Arild Aalberg sa opp kontrollørjobben i protest mot det han mener er svært kritikkverdig kursing av ansatte i Statens vegvesen.

Arild Aalberg retter sterk kritikk mot Statens vegvesen, og valgte å si opp jobben sin som kontrollør.  Foto: Kim Goksøyr Strande

Nyheter

Aalberg har jobbet som kontrollør i Statens vegvesen Nord-Trøndelag i lang tid, men i april fikk han nok. Etter å ha sagt opp jobben i mars går han nå hardt ut mot det han kaller svært kritikkverdig kompetansesikring av ansatte kontrollører i Statens vegvesen.

– Det har blitt skrevet gebyrer av kontrollører som ikke har gjennomført kurs for det. Når de gebyrene er sendt inn, er det ingenting vi andre kan gjøre for å etterkontrollere dem. Men det største problemet ligger i tungbilkontrollene. Manglende kompetanse kan for eksempel føre til at det skrives ut mangellapper på feil grunnlag. Kontroller angående for eksempel vekt og lastsikring er også krevende oppgaver, hvor man skal ha kompetansen man trenger, sier Aalberg, og fortsetter:

– Problemet er at det er for få ansatte i dag som har de riktige kursene til å utføre de ulike kontrolltemaene vi skal utføre på vegene. Blant mine kolleger var vi i år kun to av sju kontrollører som hadde den riktige kursingen og kompetansen til å utføre alle typer kontrolltemaer vi må utføre, sier Aalberg til Trønder-Avisa.

– Et ledelsesproblem

Grunnen til den manglende kompetansen skal ifølge Aalberg være at de mange nyansatte i etaten kastes ut i kontrolltemaer før de har fått kursingen som kreves. Aalberg understreker at han ikke ønsker å rette kritikken mot kollegene sine, og at dette er et ledelsesproblem.

– Jeg gikk til både min egen leder og seksjonsleder Torodd Østerås i Statens vegvesen for å gi beskjed om dette, men der fikk jeg ikke mye gehør, sier han, og mener at ledelsen har vist liten vilje til å endre dagens rutiner.

– Teknisk alibi

Ifølge Aalberg skal flere av de nyansatte kontrollørene ha blitt tatt med ut for å kontrollere kjøretøyer i år, uten at de har hatt den nødvendige kursingen eller oppfølgingen fra andre ansatte. Det skal ha endt med at ansatte uten basiskursing flere ganger skal ha skrevet ut gebyrer til førere under kontrollene uten overvåkning, og at Aalberg ved flere anledninger skal ha måttet gå inn og fullføre tungbilkontroller for mange av de ansatte. Han mener han selv, sammen med sin kollega, dermed ble satt inn som teknisk alibi under kontrollen, for å dekke over den manglende kompetansen.

– Tungbilsjåfører må dokumentere både kompetanse på førerrett, yrkessjåførkompetanse, transportløyve, kompetanse innen farlig gods, og all kjøre- og hviletid. Jeg mener kontrollørene bør kunne legitimere for sjåførene at de har de nødvendige kursene for å utføre de ulike kontrolltemaene, slik vi ber om deres dokumentasjoner, sier han.

Aalberg sier han selv brukte om lag fire år på å fullføre alle kursene for de ulike kontrolltemaene, og at mange av dagens ansatte har vært ansatt i avdelingen i under ett år. Ved årsskiftet ble det også innført kontrollskjemaer via nettbrett. Aalberg sier det her ikke er noen begrensninger på hvilke kontrollskjemaer man får tilgang til, som gjør at ansatte uten nok kompetanse kan utføre tester de ikke burde utføre.

– Trygg på de ansatte

Seksjonsleder Torodd Østerås i Statens vegvesen Nord-Trøndelag føler seg trygg på at aktivitetene som er utførte av de nyansatte har foregått under kyndig veiledning.

Østerås bekrefter at han har vært i samtaler med Aalberg tidligere i år angående temaet.

– Når man starter som kontrollør, finnes det to spor man må gjennomgå. Et formelt utdanningsspor ved Universitetet i Agder, hvor det avholdes kurs, og et annet spor hvor man gjennomgår arbeidsplassopplæring. På noen få kontrolltemaer kan man ikke utføre kontroller før man har deltatt i kurs.

Østerås sier han føler seg trygg på at de ansatte i Vegvesenet har den formelle kompetansen som kreves, og at alle kontrollene har blitt utført av kvalifisert personell, eller under overvåkning av kvalifisert personell.

– Vi har rutiner som sier at kontrollører som ikke har kompetanse, blir veiledet av erfarne kontrollører som kvalitetssikrer arbeidet. Jeg mener vi er på helt trygg grunn her, og at temaene kontrolleres av ansatte med nok kompetanse, sier han.

Seksjonssjefen sier kompetansesikring av ansatte er et kontinuerlig tema i etaten, og at dette er noe som foregår skrittvis.