Per Willy Amundensen: – Vi er ikke værvarslere

Statssekretær Per-Willy Amundsen (Frp) vil ikke spå hvor mange kommuner Norge vil sitte igjen med, men sier regjeringen er godt i gang.
Nyheter

– Vi kan ikke spå om utfallet verken for Trøndelag eller andre. Vi er ikke værvarslere, og det er kanskje bra, dette er seriøse prosesser som pågår lokalt, og de skal vi ha respekt for. Vi har kommet langt, og er i rute. Det var tross alt i fjor høst vi inviterte landets kommuner til å starte nabopraten, sier Amundsen.

Gode løsninger

Det er i dag 428 kommuner i Norge.

– Hvor mange må man stå igjen med for at reformen har «lyktes».

– Det som er viktig, er å få til gode løsninger lokalt, som gir størrelsen og forutsetningen for å levere gode tjenester. Hva det vil si i et rent tall, tror jeg ikke er så veldig viktig. Det er heller ikke det som er poenget. Jeg oppfatter iallfall at de aller fleste lokalpolitikere uansett parti tar denne prosessen på det største alvor, og prøver å skape de beste forutsetningene for å gi gode tjenester til innbyggerne i sine lokalmiljø.

Almaas ikke representativ

Han tror ikke holdningen til partifelle og fylkesleder Almaas er representativ for Frps folkevalgte og medlemmer rundt om i landet.

– Tvert imot er Frp særdeles tydelige på behovet for å gjennomføre en kommunereform. Jeg oppfatter at det er bred tilslutning om dette i hele partiet, sier han.

Det er ikke bare blant nordtrønderske kommuner at regjeringens reform har langt igjen. En gjennomgang Dagens Næringsliv har gjort med tall fra Kommunal Rapport, viser at reformen så langt bare har gitt én sammenslåing: De tre vestfoldkommunene Sandefjord, Stokke og Andebu.

62 kommuner forhandler om sammenslåing – blant dem Leksvik og Rissa. 11 kommuner er i «sonderingsfasen», mens 344 kommuner er i «utredningsfasen». 8 kommuner har sagt nei til sammenslåing.

Vil ikke utdype

Overfor Dagens Næringsliv vil ikke kommunalminister Jan Tore Sanner (H) utdype hva som skjer hvis mange kommuner ikke fatter vedtak innen fristen i juni 2016.

– Det tar vi stilling til da. Jeg er overbevist om at vi vil komme svært langt. Både regjeringen og Stortinget er klare på at de økonomiske virkemidlene gjelder i reformprosessen. Vi har fått på plass særdeles rundhåndede virkemidler, så de som slår seg sammen får en god start, sier Sanner til avisen.

Relaterte saker:

Tror reformen «koker bort i kålen»

Einar Almaas (Frp) mener egen regjerings kommunereform «koker bort i kålen».

Dette mener partiene om kommunereformen

Over hele det politiske spekteret spår man nå at regjeringens kommunereform i liten grad vil endre Nord-Trøndelag.