Anne Marit Igelsrud ny lokal bondelagssjef

34-åringen tar over sjefsstolen Nord-Trøndelag Bondelag i to år, etter Marit Haugen.

De neste to årene er det Anne Marit Igelsrud (t.v.) som skal besette stolen til Marit Haugen som organisasjonssjef i Nord-Trøndelag bondelag.  Foto: Ove Magne Ribsskog, Bondelaget

Fakta

Anne Marit Igelsrud (34)

  • Ny organisasjonssjef i Nord-Trøndelag bondelag. Vikarierer for Marit Haugen i to år.
  • Er fra Jevnaker på Hadeland, og er oppvokst på et melkebruk ved Randsfjorden.
  • Utdannet agronom ved Valle videregående skole og økonom ved Høgskolen i Buskerud, har jobbet som næringspolitisk konsulent i Viken skog i tre år, og de siste fire årene har hun vært ansatt i Ungt entreprenørskap i Trøndelag.
  • Engasjert i Norges Bygdeungdomslag. Leder i NBU fra 2003 til 2005, og satt da i styret i Norges Bondelag. Hun har også vært styremedlem i Oppland Bondelag.
  • Bosatt på gård med mann og to barn ved Asphaugen i Steinkjer.
Nyheter

Haugen er valgt inn i konsernstyret i Tine SA i to år, etter å ha vært organisasjonssjef i Nord-Trøndelag bondelag i vel 12 år.

– Da ble det mulig for meg å tre inn. Det er veldig stas. For meg er dette rett og slett drømmejobben, sier Igelsrud til Trønder-Avisa.

Startet som 15-åring

Hun har vært aktiv i organisasjonslivet i landbruket siden hun var 15 år.

 – Da startet jeg i bygdeungdomslaget. Jeg har gått hele organisasjonsstigen fra sekretær i lokallaget som 15-åring, til styreleder i Norges bygdeungdomslag da  jeg var 23. Jeg kommer også fra gård, og er utdannet agronom, og brenner veldig for landbrukspolitikk og næringspolitikk, og sitter også i styret for Steinkjer Næringsselskap, sier hun.

Viktige vilkår

Vilkårene for landbruksnæringen i Nord-Trøndelag er naturlig nok hovedfokuset hennes fremover.

– Det er mange utfordringer i det å drive gård, for ikke å snakke om presset på dyrket mark, rovdyrutfordringen. Slikt, og det generelle lønnsnivået for den enkelte bonde er jo saker jeg har lyst til å jobbe med.

Må ha mat

Ikke uventet mener hun at norsk matproduksjon har en stor egenverdi.

– Ingen kan klare seg uten mat. Om bøndene legger ned er det ikke sikkert man har mat. Det er uro og matmangel i verden, da er det viktig å produsere mest mulig mat på norsk jord.

– I Nord-Trøndelag har vi gode forutsetninger for det, så lenge vi får litt bedre vær, ler hun.