Bygger Nord-Europas største fabrikk for biogass i Skogn

Biokraft AS har besluttet å investere 330 millioner kroner i byggingen biogass-fabrikken Fiborgtangen ved Norske Skog i Skogn.

Slik blir det nye anlegget ved Norske Skog i Skogn.  Foto: Biokraft

Administrerende direktør Håvard Wollan i Biokraft og prosjektdirektør Odin Krogstad i dag.  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

Byggearbeidene starter umiddelbart nå i august, og Biokraft regner med at fabrikken skal stå ferdig mot slutten av 2016.

– Vi håper å gjennomføre de første leveransene av flytende biogassdrivstoff allerede i 2016, men det blir i så fall ikke før mot slutten av året. I løpet av 2017 bør vi være oppe i full run-rate-kapasitet, sier Håvard Wollan i Biokraft AS.

250 GWh i året

Biokraft skriver i en pressemelding at de skal produsere fornybart drivstoff tilsvarende 250 GWh per år, som tilsvarer 25 millioner liter autodiesel. Det betyr at dette blir den største fabrikken for produksjon av flytende biogassdrivstoff i Nord-Europa. Norske Skog bidrar med råstoff og tomt.

Prosjektet har fått tilsagn om støtte fra Enova.

Det er inngått avtale med AGA AS, som skal kjøpe biogassen fra første byggetrinn på Skogn. Avtalen strekker seg over ti år.

Håvard Wollan prestenterte prosjektet og investeringen.  Foto: Svein Helge Falstad

 

Skaper arbeidsplasser

Han sier at dette er en viktig milepæl i arbeidet med å finne gode miljø- og klimaløsninger.

– Gjennom å produsere biogass i stor skala skaper vi arbeidsplasser og lokal vekst, fortsetter han.

Levanger-ordfører Robert Svarva er svært fornøyd.

– Vi har ventet lenge på denne dagen, og jeg er veldig glad for at Biokraft nå har besluttet å etablere ny industri i Levanger, sier han.