NHO-forslag gir store kommuner

«Namdalskysten kommune» vil være større enn Akershus eller Østfold, men ha like mange innbyggere som Inderøy har i dag. Kommunene «Indre Namdal» og «Innherredsregionen» vil henholdsvis være større eller nesten like stor som Vest-Agder.

Faksimile: NHO 

Hva mener du er minstegrense for antall innbyggere i en kommune?
Du må velge et alternativ
Nyheter

NHO tar torsdag til orde for å bruke tvang for å få slått sammen norske kommuner. Arbeidsgiverorganisasjonen mener det bare er behov for 77 kommuner i Norge.

Les mer: NHO vil ha 77 kommuner i Norge

Du kan selv ta en titt på NHOs interkative kart, som viser deres forslag til kommuner, her.

For Nord-Trøndelag sin del innebærer NHOs forslag tre kommuner (eller fire om man tar med Trondheim, som i forslaget inneholder Stjørdal, Meråker og Leksvik).

Dette er kommunene:

Indre Namdal

Dette er forslaget til en arealmessig storkommune i Indre Namdal. Grafikk: NHO 

Forslaget består av: Namsskogan (928 innb./1417 km2), Røyrvik (499 innb./1585km2), Høylandet (1252 innb./754 km2), Grong (2489 innb./1136 km2) og Lierne (1394 innb./2962 km2).

Den foreslåtte storkommunen vil ha rundt 6.600 innbyggere og et flateinnhold på 7.854 km2.

Namdalskysten

Dette er NHOs forslag til en storkommune på Namdalskysten. Grafikk: NHO 

 

Forslaget består av: Leka (574 innb./ 109 km2), Vikna (4363 innb./ 318 km2), Nærøy (5081 innb./ 1067 km2), Fosnes (630 innb./ 754 km2), Namsos (13026  innb./ 778 km2), Overhalla (3751 innb./ 730 km2), Flatanger (1119 innb./ 459 km2), Osen (1033 innb./ 388 km2)*, Namdalseid (1644 innb./ 770  km2).

* Osen er i dag en del av Sør-Trøndelag.

Den foreslåtte storkommunen vil ha rundt 31.200 innbyggere og et flateinnhold på 5.373 km2.

Innherredsregionen

Dette er NHOs forslag til en storkommune i Innherredsregionen. Grafikk: NHO 

 

Forslaget består av: Snåsa (2153 innb./ 2343 km2), Steinkjer (21650  innb./ 1564 km2), Verran (2547 innb./ 602 km2), Inderøy (6770 innb./ 379 km2), Verdal (14809 innb./ 1548 km2), Levanger (19474 innb./ 646 km2), Frosta (2624 innb. / 76 km2).

Den foreslåtte storkommunen vil ha rundt 67.400 innbyggere og et flateinnhold på 7.157 km.

Søndre N-T til Trondheim

I tillegg foreslår NHO å legge Leksvik, Stjørdal og Meråker (til sammen 2.642 km2 og alene på størrelse med Vestfold) til en ny kjempekommune basert rundt Trondheim.

Forøvrig er flateinnholdet i Østfold 4181km2, mens Akershus er 4918km2. Vest-Agder er 7277 km2.

John Arne Moen kommenterer: Regjeringens forspilte muligheter