NHO mener 77 kommuner er nok

Norge bør ha 77 kommuner, mener NHO. I Trøndelag blir det syv kommuner, bare tre av de helt innenfor dagens nordtrønderske fylkesgrense.

– Våre utredninger viser at den beste løsningen er at vi ender med 77 kommuner, sier NHO-leder Kristin Skogen Lund. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

Nyheter

– Våre utredninger viser at den beste løsningen er at vi ender med 77 kommuner, sier NHO-leder Kristin Skogen Lund til VG.

I dag har Norge 428 kommuner. Tre av dem har bestemt seg for å slå seg sammen. Skogen Lund innser at det dermed kan virke urealistisk å foreslå så store kutt at man sitter igjen med 77 kommuner, men hun viser til at man har klart å kutte før også. På 1960-tallet ble antall kommuner redusert med 290.

På spørsmål om hvorfor NHO mener at akkurat 77 er det ideelle tallet, svarer NHO-sjefen slik:

– Vi har satt i gang alle våre regionkontorer, analysert befolkningsutviklingen og vurdert pendlingstall for å se hvilke innbyggere som tilhører samme arbeidsregion. Ett bo- og arbeidsmarked danner grunnlaget for kommunen, sier hun, og slår fast at man da i realiteten ender opp med et norgeskart bestående av regionkommuner.

John Arne Moen kommenterer: Regjeringens forspilte muligheter

Tre kommuner i Nord-Trøndelag

For Nord-Trøndelag sin del innebærer forslaget tre store regionkommuner.

  • Namdalskysten: Består av ni kommuner, vil få 31.200 innbyggere og et flateinnhold på 5.373 km.
  • Indre Namdal: Består av fem kommuner, vil få 6.600 innbyggere og et flateinnhold på 7.854 km.
  • Innherredregionen: Består av syv kommuner, vil få 67.400 innbyggere og et flateinnhold på 7.157 km.

Her må man ta forbehold om at tre nordtrønderske kommuner, nemlig Leksvik, Stjørdal og Meråker foreslås slått sammen med Trondheim.

Les mer: Slik vil NHO ha det nordtrønderske kommunekartet

Sp: – Virkelighetsfjernt

Dette er ikke Senterpartiet enige i.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til NTB at det er virkelighetsfjernt fra NHO å hevde at 77 kommuner vil gi bedre tjenester for folk rundt i hele landet.

– Det vil bli enorme avstander i disse såkalte regionkommunene, og forslaget er helt frikoblet fra fakta om hvordan kommunene løser sine oppgaver i dag, sier Vedum.

NHO har blind tro

Han sier NHO har en blind tro på at ting blir bedre bare det blir sentralisert.

– NHO og Høyre har ikke noe faglig belegg for å hevde at landets mange små og mellomstore kommuner løser sine oppgaver dårligere enn landets største. I et mangfoldig land som Norge trenger vi en mangfoldig kommunestruktur og vi må ha tillit at folk som kjenner den lokale virkeligheten er de som skal styre eventuelle kommunesammenslåinger, sier Sp-lederen.

Han oppfordrer NHO-leder Kristin Skogen Lund til å «legge bort sine tvangstanker» og sette seg inn i fakta om hvordan landets ulike kommuner løser sine oppgaver i dag.

Relaterte saker:

John Arne Moen: Regjeringens forspilte muligheter

Det lover sjelden godt når man, før en prosess er i havn, er i full gang med å fordele skyld og uskyld for hvorfor den havarerte.

Dybde: Slik vil NHO ha N-T

«Namdalskysten kommune» vil være større enn Akershus eller Østfold, men ha like mange innbyggere som Inderøy har i dag. Kommunene «Indre Namdal» og «Innherredsregionen» vil henholdsvis være større eller nesten like stor som Vest-Agder.