Bjarne Brøndbo har ståltrua på NHOs kommuneforslag

– Det er ikke noen vits i slå sammen to mygg, sier Brøndbo og ønsker kommunereformen velkommen.
Nyheter

En namdalskommune med både kyst og innland med 31.200 innbyggere bestående av Leka, Nærøy, Vikna, Fosnes, Namsos, Overhalla, Namdalseid, Flatanger og Osen byr ikke Bjarne Brøndbo imot. Han mener små kommuner i Distrikts-Norge er for lite attraktive og at kommunene vil ha behov for at det er overordnet ansvar som beslutter kommunesammenslåing. Han mener NHOs forslag er optimalt.

– Det er ikke noe vits i at to mygg slår seg sammen, selv om de er naboer, sier Brøndbo.


LES OGSÅ:


Brøndbo er næringsaktør i Namsos, kommer fra Skage og har som vokalist i D.D.E. reist til hver en krik og krok i Norge.

– Jeg har reist Norge rundt, både på bredde og lengde, og mener jeg kan si litt om hvordan landet er.

– Vanskelig med forandring

Kommunereformen har fått mye motbør, og bruk av tvang har blitt diskutert i mente. Brøndbo tror ikke Kommune-Norge og innbyggerne alltid vet sitt eget beste og det derfor er positivt at noen utenfra kan hjelpe de å finne de beste løsningene.

– Jeg tror noen andre må bestemme dette, så kan kommunene ha høringsrett hvor de kan si sin mening. Folk er imot dette fordi de er imot forandring, men de vet nødvendigvis ikke sitt eget beste før det har skjedd.

Bjarne Brøndbo fotografert ved en tidligere anledning.  Foto: Johan Arnt Nesgård

 

Han er selv født og oppvokst i Skage, men mener alle har godt av å utvide horisonten og se mulighetene man har.

– Man kan like det eller ikke, men alle må lære seg å si «Det er vanskelig med forandring, men nå er vi inn i en annen tid» og akseptere endringene som kommer.  

Vil bli mer attraktive

D.D.E.-vokalisten tror storkommunene i Trøndelag vil være langt mer attraktive enn de er i dag dersom de blir større.

– Med kystkommunen i Namdal kan man ha en kommune som kan tilby næringsareal både ved kyst og innland, man vil være mer attraktiv som arbeidsgiver og man vil være en aktør med større pondus enn en liten kommune er.

Innbyggerne vil få det bedre

Han tror at kommunene vil få mer makt ved å kjempe sammen og være store. Han er ikke redd for at innbyggerne i «utkanten» av de nye kommunene vil lide av det, heller det motsatte.

– Det er ikke slik at man blir iskald og ufølsom bare fordi man blir stor. Man vil få økt kompetanse og større fagfelt og kunne yte mer til innbyggerne. Når du er gammel og har behov for et virkelig godt sykehjem, har kommunen din det.

Han tror også at «intern» konkurranse i Trøndelag vil være positivt.

– Namdalskysten-kommune vil bli en viktig motvekt til et «steinkjerstyrt» Nord-Trøndelag, sier vokalisten.

Relaterte saker:

NHO: 7 kommuner er nok i Trøndelag

Norge bør ha 77 kommuner, mener NHO. I Trøndelag blir det syv kommuner, bare tre av de helt innenfor dagens nordtrønderske fylkesgrense.

Kommentar: Regjeringens forspilte muligheter

Det lover sjelden godt når man, før en prosess er i havn, er i full gang med å fordele skyld og uskyld for hvorfor den havarerte.

Amundsen: Almaas ikke representativ for Frps medlemmer

Statssekretær Per-Willy Amundsen (Frp) vil ikke spå hvor mange kommuner Norge vil sitte igjen med, men sier regjeringen er godt i gang.

Tror reformen «koker bort i kålen»

Einar Almaas (Frp) mener egen regjerings kommunereform «koker bort i kålen».

Dette mener partiene om kommunereformen

Over hele det politiske spekteret spår man nå at regjeringens kommunereform i liten grad vil endre Nord-Trøndelag.

Leder: Motbør for reformiver

Les Trønder-Avisas leder om kommunereformen.

NHO-forslag gir store kommuner

«Namdalskysten kommune» vil være større enn Akershus eller Østfold, men ha like mange innbyggere som Inderøy har i dag. Kommunene «Indre Namdal» og «Innherredsregionen» vil henholdsvis være større eller nesten like stor som Vest-Agder.