Vil ha mer grønn satsing

Miljøpartiet De Grønne applauderer Biokraft-etableringen på Fiborgtangen industriområde. Nå ønsker partiet mer grønn næring dit.

Grønn park: Bo Vidar Rotmo og Olaug Julie Aasan i Miljøpartiet De Grønne vil at Fiborgtangen næringspark skal fylles av grønne næring.  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

Leder Olaug Julie Aasan i Miljøpartiet De Grønne (MDG) og tredjekandidat på partiets valgliste i Levanger, Bo Vidar Rotmo fra Ronglan, stiller seg i køen av gratulanter til Biokrafts landing på Fiborgtangen.

– Dette var en god nyhet for grønn fremtid. Nå bør vi utnytte dragkraften i dette til å skape en grønn næringspark på Fiborgtangen, sier Olaug Jule Aasan til Trønder-Avisa.

Unik mulighet

MDG har lenge sett på det voksende industriområdet ved Norske Skogs papirfabrikk i Skogn som en unik mulighet til å satse på fremtidsrettet grønn næring. Nå er tiden inne, mener de.

– Det finnes mange eksempler på satsinger innen grønn næring som kan samles i industriparken i Skogn. For eksempel kan bedrifter som er sertifiserte som såkalte miljøfyrtårn etablere seg i parken. Marintek, som ligger under Sintef, har funnet opp en gassmotor som går på metan. Dette viser at teknologien finnes i nabofylket, og kompetanse har vi lokalt. Både innen skogbruk, landbruk og industri. Det er fullt mulig å lage et kraftsenter for grønn satsing, sier Aasan.

Stort potensiale

Partiet mener også at Nord-Trøndelag har gode muligheter til å satse på desentralisert biogassutvinning. Ute i verden er det flere og flere som utvinner varme og kraft av metangassen fra husdyrgjødsel. Det mener MDG bør være et område hvor en grønn næringspark på Fiborgtangen kan spille en rolle i fremtiden som motor og utvikler.

– Det finnes allerede foretak i nærheten av Skogn som lager små desentraliserte systemer for metangassutvinning i småskala. Her ligger det et stort potensial for å få til noe fremtidsrettet, sier Rotmo. Han påpeker videre at Enova bør på banen og sørge for at denne industrien kan bli lønnsom.

– De har jo tross alt støttet Biokraft, legger han til.

Lukkede oppdrettsanlegg

MDG ønsker også lukkede oppdrettsanlegg, slik at fjordene blir renere og avfallet som da samles opp kan brukes i biokraftanlegg. I dag går svært store energiressurser til spille, i form av metangassutslipp fra fjøs og organisk avfall fra oppdrett, slår de fast.

– Vi ønsker også at Nord-Trøndelag fylkeskommune i sin neste anbudsutlysing til busstransport tar med miljøkrav som del av anbudet. I Trondheim førte en slik anbudsrunde til at kollektivtransporten i stor grad gikk over til gass, vi ønsker samme prosess i Nord-Trøndelag.

Styreleder Amund Saxrud i Fiborgtangen Vekst stiller seg positiv til MDGs innspill.

– Papirfabrikken er en nærmest hundre prosent fornybar virksomhet. Når Biokraft nå kommer med produksjon av ren grønn energi, så skjer det nettopp fordi vi ønsker å bygge en næringspark der grønn industri trekker veksler på hverandre. Hvis flere grønne foretak vil hit, er de velkomne, sier Saxrud.