Veteraner ønsker et eget sted å samles etter traumer

Som selvhjelp mot posttraumatisk stress, søker nordtrønderske militære veteraner fra internasjonale operasjoner fem kommuner om støtte til et eget sted å samles.

Veteraner: Kjell Erik Mollan, Steinkjer (f.v.), Bjørn Arne Benjaminsen, Verdal (Vadsø), Roger Johansen, Levanger, Terje Wågan, Mære, Edgeir Brenne, Skogn med datter Thea Victoria, og Idar Stølan, Skogn. Foran: Steinar Strømberg-Lorvik 

FAKTA

Militære veteraner .

  • I Nord-Trøndelag bor det 1.409 militære veteraner fra internasjonale operasjoner i Libanon, Somalia, Kongo, Gaza, Bosnia, Kosovo, Irak og Afghanistan Angola, Syria, Israel og Egypt.
  • 13. til 15. oktober er det nasjonal veterankonferanse i Trondheim.
  • Der deltar departementer, etater, kommuner og veteranene for å skape forståelse og innsikt, slik at praktiske tiltak kan bli iverksatt.
Nyheter

Av Nord-Trøndelags 1.409 militære veteraner fra internasjonale operasjoner (se fakta), bor 676 i de fem kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran.

Erfaring og forskning viser at militære veteraner som har vært på utenlandsoppdrag har stort behov for å prate sammen for å bearbeide inntrykk fra opplevelser de hadde under sine oppdrag. De trenger en slags langvarig debrifing i et fellesskap for å takle sterke opplevelser og inntrykk fra operasjoner de har deltatt i.

– Mange sliter med posttraumatisk stresslidelse etter hendelser i tjenesten. Denne lidelsen kan dempes ved jevnlige møter med andre veteraner som viser forståelse og innehar samme kunnskap og erfaring. Det å ha et sted å prate og gjennomføre ulike kurs og aktiviteter, er hovedmålet med et samlingssted på Innherred, sier Libanon-veteran Steinar Strømberg-Lorvik til Trønder-Avisa.

Ønsker lokalt møtested

På vegne av alle militære veteraner skrev Strømberg-Lorvik i sommer brev til ordførerne i Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran der han tok opp finansiering av et samlingssted for veteraner fra internasjonale operasjoner.

I Trondheim har veteranene tilgang til Krigsseilerhuset, men mange av veteranene i Nord-Trøndelag finner avstanden for stor til å ta turen dit.

I brevet til ordførerne skriver han at veteranene ønsker seg et egnet lokale i passe avstand for alle veteraner i distriktet Verran-Levanger. Rinnleiret, eller et annet tidligere militært anlegg i distriktet, kan være av stor interesse, slår han fast.

– Der håper vi kommunene kan komme med innspill, sier Strømberg-Lorvik.

For alle veteraner

Steinar Strømberg-Lorvik fra Levanger er leder for Innherreds-avdelingen av Militære Veteraners Motorsykkel Klubb Norge (MilVetMK-N), en interesseorganisasjon for militære veteraner fra internasjonale operasjoner (INTOPS) med interesse for motorsykler. Han understreker at henvendelsen til kommunene ikke gjelder motorsykkelinteressen, men rett og slett det å ha en sosial fellesarena på tvers av de ulike veteranforbundene.

– Vi har kontakt med både Forbund for skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS) og Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Sammen med dem ønsker vi å favne alle veteraner i Nord-Trøndelag, og drifte et felles lokale sammen med disse.

Inviterer til dialog

Ordfører Robert Svarva i Levanger sier at henvendelsen fra veteranene ble tatt opp politisk i Levanger for en tid siden, med bred enighet om at dette er noe kommunen vil støtte.

– Vi har faktisk foreslått et første møte på Falstadsenteret, sier han.

Også ordfører Bjørn Iversen i Verdal stiller seg positiv til å snakke med veteranene.

– Dette er en så bra sak at vi fem ordførerne som er tilskrevet bør kunne finne en løsning på dette i fellesskap. Vi må få til et møte med veteranene, sier Iversen.