Helleristningene på Bardal i historisk nattlys

Tirsdag kveld lyste arkeologene opp i historien på Bardal, og både publikum og arkeologer fikk seg en uventet opplevelse.
Nyheter

For første gang ble det store helleristningsfeltet ved Bardal i Sør-Beitstad nattlyst. Det var Egge museum som arrangerte nattlysingen, og godt over 30 personer var med på vandringen til det opplyste berget.

Foredragsholder var arkeolog Helle Vangen Stuedal fra Stjørdal museum Værnes. Hun har i mange år arbeidet med å tolke bildeberget på Bardal, men da nattlyset kom på over feltet tirsdag fikk hun seg en overraskelse.

Ukjent elg

– Oi! Her er det faktisk en ganske stor elg vi ikke har registrert tidligere, utbrøt arkeologen fornøyd og pekte på «direkten» ut elgen til forsamlingen som fulgte interessert med på hennes tolkningsforslag av bildeberget.

– Bergkunsten her er særegen fordi den er så mangfoldig. Først har noen hugget inn rundt 60 ville dyr som elg, reinsdyr, en kval og også mennesker i berget. Denne steinalder-bergkunsten ble laget av folk som hovedsakelig levde som jegere og sankere, fortalte Vangen Stuedal.

– Senere, i bronsealderen, ble berget oppsøkt av mennesker som levde helt annerledes. De lagde blant annet bilder av fotspor, båter og hester. De to bildetradisjonene som møtes på berget har til sammen en utbredelse fra Uralfjella til Marokko.

Tirsdag kveld var det nesten en magisk stemning over de skrått belyste helleristningene.

– Når vårt kunstige skråstilte lys treffer den mørklagte bergflaten, trer linjene tydelig fram. Samtidig hender det at folk som ser nattlyste bergbilder for første gang får en opplevelse av at bergbildene istedenfor å være relieffer som er hugget inn i berget, strutter ut fra fjellet, sier arkeologen.

Kan bli en tradisjon

Takket være etanolbehandling og tildekking i vinterhalvåret de senere årene, er berget nå helt rent for malingen fra 60- og 70-tallet.

– Malingsrestene er mer skjemmende enn forskjønnende, og det fortsatt et alminnelig forbud mot oppmaling. Dette merkes ekstra godt på Bardal, som voksne folk kan huske fra den gang symbolene fra ulike tider var malt i hver sin farge, forteller Vangen.

Nå åpner imidlertid Egge museum og arkeologene opp for at nattlysning på Bardal kan bli en tradisjon.

– En nattlysing er så avgjort en unik anledning for å oppleve dette kulturminnet, og vi gjentar det mer enn gjerne, sier Stuedal Vangen.