Gir Forsvaret strykkarakter

STEINKJER: Tidligere ordfører Kristian Wibe i Steinkjer gir Forsvarets evne til å drive utviklingsarbeid strykkarakter.
Nyheter

Wibe, nå omstillingsleder i Steinkjer, var personlig engasjert i kortprosjektet på et tidligere stadium, mest når det var aktuelt å utvikle et helsekort med vekt på sivil nytteverdi. Han presiserer at han hovedsakelig er kritisk til Forsvaret ut fra sine erfaringer med nettopp Forsvaret som utviklingsaktør. - Forsvaret har opptrådt uprofesjonelt i denne saken. Det ble for uklart hvem som hadde beslutningsmyndighet. På forhånd trodde jeg at Forsvaret hadde en god organisasjon med klare beslutningslinjer. Erfaringen viste at de ble meget vanskelige å samhandle med. - Nedskjæringer og omstilling rammet også Forsvaret i denne perioden. Ble ikke kortprosjektet snarere et offer for dårlig timing? - Mulig det, men samtidig er jeg overrasket om at Forsvaret ikke benyttet sjansen til å bli mer rasjonelle og effektive ved å ta i bruk mulighetene som nye elektroniske hjelpemidler kunne gitt. De hadde behov for en bil, men kjøpte en moped. Wibe mener at Forsvarets beslutningsvegring påførte SCS høyere utviklingskostnader enn nødvendig. Vi ble holdt for lenge med godt prat, konkluderer Wibe. Flaggkommandør Trygve Bruun avviser Wibes kritikk. - Det er alltid noen som ønsker seg mer enn de kan få. Det er ikke mer finurlig enn dette, sier Bruun.