Bondeviks signal

Nyheter

STATSMINISTER Kjell Magne Bondevik åpner for at han kan komme til å skifte EU-standpunkt. Han sier det i svært forsiktige ordelag, taktiker som han er, men signalet er ikke til å misforstå. Og Høyre øyner plutselig sjansen til et riktig langt liv i regjeringskontorene. EU-SPØRSMÅLET, som har ridd norsk etterkrigspolitikk som en mare og sprengt partier og regjeringer, er plutselig kommet på dagsorden igjen. Det er mulig det kan bli en annen tilnærming og en annen debatt enn vi har sett tidligere. Men fortsatt splitter EU-saken fire viktige partier, nemlig Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og SV. Og fremdeles legger EU-spørsmålet premissene for hvordan partier kan samarbeide om regjeringsmakt. VI NOTERER oss at Senterparti-veteran Johan J. Jakobsen alt har mistet troen på en sentrum-venstre-regjering på grunn av at Ap har blåst i EU-luren med å sette ned sitt nye Europa-utvalg. For Senterpartiet er det uaktuelt å gå inn i regjering som forbereder en ny EU-søknad, understreket Jakobsen i Trønder-Avisa lørdag. Dette kan neppe overraske noen, men det øker ikke akkurat sjansen for en Ap/Sp/SV-regjering. DERIMOT kan signalet fra Bondevik bære bud om at Kristelig Folkeparti blir å finne i Regjeringsbygget i mange år framover. Hvis Bondeviks parti manøvrerer seg inn i en slags brobyggerrolle i EU-saken, vil nettopp KrF få en nøkkelrolle i enhver tenkelig maktkonstellasjon. Spørsmålet er om partiet slipper fra en EU-debatt uten ødeleggende indre splittelse. På grasrota har mange i KrF problemer nok med en Høyre-dominert regjering, om den ikke også skal forvalte en søknad om EU-medlemsskap. Alene USA kan komme til å angripe Irak alene hvis ingen andre vil være med på å avvæpne Saddam Hussein. Dette gjorde utenriksminister Colin Powell klart i Davos i går. DET ER skremmende hvordan Bush-administrasjonen nå forskutterer resultatet av våpeninspektørenes arbeid i Irak. Forstemmende er det også hvordan Bush slik overkjører og undergraver FNs autoritet. Det kan virke som at 11. september 2001 har gjort noe med de politiske bremsene i Pentagon, slik at haukene har friere spill enn noensinne. Det spill som Bush nå driver, kan splitte forholdet til Europa på en måte som kan bli svært ødeleggende og innlede en ny periode med internasjonal usikkerhet. DET ER å håpe at innflytelsesrike amerikanere hvisker presidenten noen ord i ordet og stanser haukene før det er for seint.