Lever det gode liv

Dersom en skal tro resultatene fra den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), lever den gjennomsnittlige nordtrønder det gode liv, enten han eller hun er ung eller gammel.
Nyheter

Den som går ut på gata og leter etter den gjennomsnittlige nordtrønder, må lete lenge – for gjennomsnittsmennesket finnes bare i statistikkene. Men ifølge oppdaterte HUNT-fakta finnes det både en "typisk ungdomsskoleelev" og en "typisk pensjonist". Når HUNT beskriver typiske borgere i dette fylket, baserer de seg på detaljerte spørreundersøkelser i ulike lag og aldersgrupper i befolkningen.

Mest grei ungdom

Den typiske ungdomsskoleeleven synes helsa er god, og er stort sett forhøyd med hvordan de har det. Den typiske ungdommen i denne alderen har aldri prøvd å røyke og ikke vært beruset. Han eller hun spiser frukt hver dag og har ingen planer om å slanke seg. Han eller hun trives på skolen, har bra med venner og deltar i idrett og andre organiserte aktiviteter etter skoletid. Er det noe problem med slike ungdommer, tenker vi. Men hvor er de som sniker seg til røykehjørnet hvert friminutt, som drikker seg full minst en gang i uka, som er overvektige på grunn av for mye cola og potetgull og som allerede har røykt hasj mange ganger?' Sannheten er trolig at det er de negative sidene ved ungdommens livsstil som først og fremst blir fokusert i media. De snille og ordentlige ungdommene som passer skolen, drar heim og gjør leksene etter skoletid og spiller håndball eller sparker fotball om kvelden hører vi kanskje ikke så mye. Og de reale som verken utmerker seg med røyking eller drikking, er uten tvil i flertall. Det er slik det danner seg et positivt bilde av en gjennomsnittsungdommen.

Fornøyde eldre

Rent statistisk er det flere eldre som sliter med helsa enn de i ungdomsskolealder. Det skulle bare også mangle. Men hvor store krav du stiller til egen helse forandrer seg også med årene. HUNT-undersøkelsen etterlater derfor et inntrykk av en gjennomsnittlig nordtrøndersk alderspensjonist som en fysisk aktiv person som synes helsa er god. Han eller hun er fornøyd med tilværelsen og er stort sett glad og optimistisk. Gjennomsnittspensjonisten røyker ikke, bruker lite medisin, men er noe plaget av smerter og stivhet. Pensjonisten føler seg ikke ensom og drikker mindre alkohol enn yngre folk. Men hva med oss som både røyker og avskyr trapper og har skapet fylt av medisiner, er det nok noen i denne gruppen som tenker når de leser dette. Igjen vil vi minne om at vi snakker om gjennomsnittspensjonisten, som egentlig bare eksisterer på papiret. Men det gir likevel en god pekepinn på hvordan flertallet av de eldre har det. Vi snakket med en gruppe eldre på Steinkjer Aktivitetssenter, og med hensyn til fysisk aktivitet, røyking og bruk av alkohol lå de alle tett opp til gjennomsnittet.