Svart år for Microplast

STJØRDAL: Microplast AS gjorde det dårligste fjoråret av alle norske bedrifter som driver sprøytestøping av plastdeler.
Nyheter

Nordtrønderske bedrifter ligger både på toppen og bunnen av lista over aktører i bransjen for sprøytestøping av plastkomponenter. Bransjen opererer i et internasjonalt marked, der marginene på priser, leveringsevne og kvalitet er presset kraftig over flere år. Mens konkurrenten AS Industriverktøy i Leksvik fikk et toppår, noe som blant annet skyldes pene bidrag fra konsernets underavdelinger i inn- og utland, måtte Microplast i Stjørdal notere knallrøde tall. Et driftsresultat på 4,7 millioner kroner i minus er noe administrerende direktør Per Grøtte slett ikke er fornøyd med. En hovedforklaring er svikt i etterspørselen.

– Kan ikke fortsette

– Det sier seg selv at det ikke kan fortsette lenge på denne måten, fastslår Grøtte overfor Trønder-Avisa. For også 2001 var et underskuddsår, og selv om bedriften fortsatt har tilfredsstillende soliditet, er det gjennomført en rekke kostnadskutt. Det kraftigste grepet ble gjort i fjor sommer da avdelingen Mipa AS på Alvdal ble besluttet lagt ned og alle aktivitet flyttet til Stjørdal. Kun én av de ti ansatte ved Mipa fulgte med til Stjørdal, og alt i alt medførte omleggingen reduserte kostnader på flere millioner kroner.

Kundene flytter

Bilindustri, medisinsk industri og de fleste vareproduserende bransjer har behov for plastkomponenter. I år har etterspørselen tatt seg opp igjen, men Grøtte sier det ligger økende utfordringer på å drive aktivt salg. – Vi opplever i økende grad at våre kunder flytter ut sin produksjon til lavkostland som Kina, og da flytter de gjerne plastproduksjonen samtidig. Det gjelder for eksempel elektroniske komponenter som er dekket av plast, forteller Per Grøtte. – Har Microplast vurdert å flagge ut? – Nei, det er ikke aktuelt. Men vi kjøper i større grad formverktøy utenfor landets grenser. Verktøy for plaststøping er kostbare i produksjon, og derfor har vi inngått en avtale med en leverandør i et lavkostland, sier Grøtte.

Mot nullår

Heller ikke 2003 blir noe kjempeår for Microplast som i dag har 43 ansatte. I årsberetningen fra styret framgår det at selskapet legger opp til et nullår. – Første halvår i år er det fortsatt røde tall, men trenden går i rett retning. Nå opplever vi økt etterspørsel både fra eksisterende og nye kunder, sier Per Grøtte. Flere kunder flytter sin produksjon til lavkostland som Kina, og da flytter de gjerne plastproduksjonen samtidig. Per Grøtte, Microplast AS