MESSELISTE

Nyheter

Lørdag 13. desember HEGRA MENIGHETSHUS kl. 11.00: Lørdagsklubbens juleverksted. Søndag 14. desember 3. søndag i advent ALSTADHAUG KIRKE kl. 11.00: Høymesse med dåp og nattverd. Spr. Johnsen. Kantor Wang. Ofring til Institutt for kristen oppseding. BERGLY SONA kl. 11.00: Gudstjeneste med juletretenning ved sokneprest Andersen. DEN KATOLSKE KIRKE, LEVANGER kl. 11.00: Høymesse. EGGE KIRKE kl. 11.00: Gudstjeneste ved kapellan Harald Tveit og misjonskonsulent Olav Dahle Svanholm. Kantor: Kristin Eek. Dåp. Offer: Normisjon. Kirkekaffe. ELVRAN KAPELL kl. 19.00: Lysmesse ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Konfirmantene deltar. Ofring til menighetens misjonsprosjekt i Etiopia. Kirkeskyss: Tlf. 74 80 01 36. FINES KIRKE kl. 11.00: Høymesse ved prestevikar Petter Skansen. Takkoffer til IKO. FROSTA KIRKE kl. 11.00: Nattverd. Offer: Lys til verden. Bente og Arne Haug deltar. Sokneprest Danielsen. Kirkekaffe. GRONG KIRKE kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste. HEGRA MENIGHETSHUS kl. 11.00: Lekmannsgudstjeneste ved Per Fedje. Ofring til Menighetshuset. HENNING KYRKJE kl. 19.00: Lysmesse ved kapellan Anne Beate Leivann og konfirmantar. Organist: Odd Sæheim. Nattverd. LEVANGER FRIKIRKE kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd. Diakoninnsettelse. Medlemsopptagelse. Tale ved pastor Yngve Andersen. Søndagsskole. Kirkekaffe. LEVANGER KIRKE kl. 11.00: Høymesse med dåp ved fun. sokneprest Eckhard Graune. Ofring til Levanger menighet. MARKABYGDA KIRKE kl. 19.00: Julekonsert. Korps og skolekor fra Markabygda. Soknediakon Brende. Kantor Wang. MOSVIK KIRKE kl. 19.00: Lysmesse ved r.k. Solbu. Ofring til Menighetsrådet. Konfirmantene deltar. MÆRE KYRKJE kl. 19.00: Lysmesse ved sokneprest Hans Birger Neergård og konfirmantar. Organist: Reidar Moen. Dåp. NAMDALSEID KYRKJE kl. 19.00: Lysmesse ved sokneprest Marit E. Nysæther. NAMSOS KIRKE kl. 18.00: Lysmesse ved sokneprest Toril Stendahl og prestevikar Odd Erik Stendahl. Ofring til menighetens arbeid. OKKENHAUG KIRKE kl. 19.00: Lysmesse med konfirmanter. Sokneprest Eirik Bakken. Skolekorpset deltar. Ofring til Lys til verden. OTTERØY KIRKE kl. 15.00: Lysmesse ved vikarprest Gunnar Kristiansen. Ofring. RANEM KIRKE kl. 11.00: Prest Irja Lisonen Foss. Dåp. RØYRVIK KIRKE kl. 19.00: Lysmesse. Sokneprest Grethe Vassdal Storli. Konfirmantene deltar. SAKSHAUG KYRKJE kl. 19.00: Lysmesse ved sokneprest Gustad. Ofring til Speiderne. Speiderne deltar. SETER KAPELL kl. 11.00: Gudstjeneste. SKATVAL KIRKE kl. 19.00: Lysmesse ved kapellan Inge Heierdahl, kateket Håvard Vigdenes og konfirmantene. Ofring til menighetsarbeidet. SKAUNA GRENDEHUS kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved sokneprest Per H. Andersen. SKJERVØYA kl. 14.00: Gudstjeneste. SNÅSA KIRKE kl. 19.00: Barnas førjulskonsert. SOKNESTUGGU kl. 11.00: Søndagsskole. STEINKJER KIRKE kl. 17.00: Vi synger julen inn. Medv.: Kapellan Karin Krissly, kantorer Kristin Eek og Erling Grostad. Byens kor. Offer: Menighetsarbeidet. STIKLESTAD KIRKE kl. 11.00: Høymesse ved fung. spr. Kjølsvik, prost Nielsen og kantor Fossum. Dåp. Nattverd. TUNNSJØ KIRKE kl. 19.30: Lysmesse. VEMUNDVIK KIRKE kl. 16.00: Lysmesse ved fung. sokneprest Ragnhild E. Floberg. Ofring. VINNE KYRKJE kl. 19.00: Lysmesse ved spr. Aune og kantor Dahl. Diakonen deltar. VÆRNES KIRKE kl. 11.00: Høymesse ved prost Knut Skogrand. Nattverd. Ofring til menighetsarbeide. ÅFJORD KIRKE kl. 19.30: Julekonsert. Tirsdag 16. desember ALSTADHAUG KIRKE kl. 18.00: Skolegudstjeneste, Nesheim skole, klassene 5. - 7. Spr. Dahl. Kantor Wang. EKNE KIRKE kl. 08.30: Lysmesse. Spr. Johnsen. Kantor Wang. Onsdag 17. desember ALSTADHAUG KIRKE kl. 10.30: Barnehagegudstjeneste. Spr. Johnsen. Kantor Wang. GRONG KIRKE kl. 17.00: Musikkandakt i samarbeid med Namdals Folkehøgskole. Torsdag 18. desember ALSTADHAUG KIRKE kl. 15.00: Julekonsert. Skogn folkehøyskole. Spr. Dahl. Kantor Wang. HARRAN KIRKE kl. 19.30: Vi synger og spiller jula inn. Kollekt til skolemateriell til Areza. MARKABYGDA KIRKE kl. 12.00: Skole- og barnehagegudstjeneste. Spr. Johnsen. Kantor Wang. Fredag 19. desember ALSTADHAUG KIRKE kl. 9.00: Skolegudstjeneste. Spr. Dahl. Klassene 1. - 4., Nesheim skole. Kantor Wang. FROSTA KIRKE kl. 8.30: Skolegudstjeneste. Sokneprest Danielsen. GRONG KIRKE kl. 13.00: Gudstjeneste for førskolebarn. HARRAN KIRKE kl. 10.15: Skolegudstjeneste. HARRAN KIRKE kl. 11.30: Gudstjeneste for førskolebarn. HARRAN KIRKE kl. 19.30: Vi synger og spiller jula inn. De lokale kor og korps deltar. Kollekt til skolemateriell til Areza. ÅSEN KIRKE kl. 10.30: Skolegudstjeneste. Sokneprest Danielsen.