SNO forlanger politifolk fjernet

Forholdet mellom politi, fjellstyrene og Statens naturoppsyn (SNO) i Nord-Trøndelag er nå så anstrengt at partene nærmest flyr i tottene på hverandre. Det regionale oppsynsutvalget har gitt opp å innkalle partene til møter.
Nyheter

Partene står så langt fra hverandre, og rir så mange kjepphester at møtene bare blir utrivelige. Morten Aasheim, leder i det regionale oppsynsutvalget. – Det har ingen hensikt å innkalle partene til møte i det regionale oppsynsutvalget for Nord-Trøndelag. Partene står så langt fra hverandre, og rir så mange kjepphester at møtene bare blir utrivelige, sier leder for det regionale oppsynsutvalget i Nord-Trøndelag, Morten Aasheim i Statskog. Han sier at partene er svært uenige om hvem som skal gjøre hva, ikke minst gjelder det forholdet mellom politi og SNO. Derfor har det ikke vært ordinært møte i oppsynsutvalget siden 22. januar 2004. Planlagt møte 8. juni ble avlyst. – Nei, vi må ha en avklaring fra sentralt oppsynsutvalg eller fra departementet før det har noe hensikt at partene møtes, sier Aasheim.

SNO vil ikke møte

Trønder-Avisa har referatet fra møtet 22. januar 2004. Her fremgår det med all tydelighet at partene står svært langt fra hverandre. Det er grunn til å merke seg at møtet i det regionale oppsynsutvalget (ROU) var 14 dager etter oppklaringsmøtet mellom SNO-direktør Kai Erik Tørdal, politimester Trond Prytz og fjellstyrene. På møtet 22. januar var politiet representert med Arnstein Wagnild og Nils Roger Duna. Tore Solstad og Even Bjørnes representerte SNO. I referatet står det at Wagnild understreket at det ikke var aktuelt å samarbeide med SNO så lenge SNO hadde dagens direktør. Han sa videre at det er direktøren i SNO som skaper samarbeidsproblemer.

Krever utskiftning

Tore Solstad fra SNO repliserte til Wagnild at hans innstillingen til SNO ikke var noe nytt og han tolket uttalelsen som et uttrykk for politimesterens holdning. Solstad konkluderte derfor med: "På grunn av de uttalelsene som er framkommet ser jeg ikke noe hensikt i å fortsette arbeidet i ROU Nord-Trøndelag". Står du fast på det du sa den gang? – Ja, jeg er riktig referert og jeg vil ikke delta på møter i ROU uten at de som representerte politiet forrige gang, skiftes ut med nye folk, sier Solstad til Trønder-Avisa. Avdelingsdirektør i SNO, Anne Berit Pettersen sier at når Tore Solstad får avlevert så kraftig kritikk mot sin sjef, så forstår hun godt at han har problemer med å delta på møtene. Nils Roger Duna, som er miljøkoordinator for politiet i Nord-Trøndelag, sa på møtet at det i utgangspunktet ikke var noe negativ holdning fra politiets side på SNO, men på grunn av SNO-direktørens uttalelser i diverse sammenhenger, som han mener grenser til sjikane mot politiet, har forholdet til SNO blitt vanskelig. Gir politiet etter på SNOs krav og skifter ut representantene i ROU? Sigbjørn Bjerkem, som har midlertidig overtatt for Trond Prytz som politimester, har ikke kjennskap til saken, og velger ikke å uttale seg før han har snakket med de aktuelle medarbeiderne.

Behov for samarbeid

Politiet, SNO og fjellstyrene hadde et møte 17. februar hvor Trond Prytz og Kai Erik Tørdal deltok. Her ble det diskutert hvordan oppgavene i den nye nasjonalparken kan løses i fellesskap. Det er altså på det praktiske og utøvende plan at det blir krøll mellom partene. Det regionale oppsynsutvalg har som primæroppgaver å heve kompetansen for naturoppsyn i fylket, og koordinere og prioritere oppsynsoppgavene. – Jeg er veldig betenkt over at vi ikke får til kompetansekurs som det er sterkt behov for. Jeg vil derfor på nytt ta kontakt med Morten Aasheim og be om at det innkalles til nytt møte i ROU selv om ikke alle parter vil møte, sier Trond Fossli, leder av Namdalseid fjellstyre og fylkesleder i Norges fjellstyresamband.