Nesten historisk

LEVANGER: Olav Norberg (54) har for noen måneder overtatt ordførerklubba. Det er ikke hverdagskost at en Høyre-mann får en slik utfordring i Levanger.
Nyheter

Min Høyre-sympati henger sammen med Willoch-perioden. Jeg var fascinert av et åpent og mangfoldig samfunn. Et samfunn bygd på likeverd. Olav Norberg, vikarierende Levanger-ordfører Vi må helt tilbake til Reidar Strømsøe og Levanger bykommune i 1956 for å finne den siste Høyre-ordføreren. Nå er ikke Norberg så veldig opptatt av partitilhørighet. Partiet får komme i andre rekke så lenge han er ordfører. Men han har et aldri så lite håp om at han kan bidra til at flere får et noe mer positivt syn på Høyre. Norberg er industrimann, men han nevner hverken industriens rammebetingelser, skatter eller avgifter når han skal definere sitt ståsted i partiet. – Jeg tilhører vel det som heter "Bunads-Høyre", sier han og vektlegger spesielt sitt engasjement for kultur og bærekraftig miljø.

Willoch-tilhenger

Norberg var en godt voksen mann før han meldte seg inn i Høyre. I sin ungdom var han en ivrig AUF-medlem; senere ble det studentpolitikk for Sp. Til historien hører det også med at han stemte mot EU i 1972; et standpunkt han i dag har forlatt. – Min Høyre-sympati henger sammen med Willoch-perioden. Jeg var fascinert av et åpent og mangfoldig samfunn. Et samfunn bygd på likeverd. Norberg forsøker på ingen måte å dekke over sin politiske fortid. For som han sier: – Jeg har stor sans for grønne verdier. Han har mye godt å si om den kommunen han nå skal styre. En estetisk kommune med en helt spesiell bykjerne, høyt kompetansenivå og ikke minst en av landets største landbrukskommuner. Han gleder seg over at stadig flere vil bosette seg i Levanger. Ja, hadde det bare ikke vært for kommunens elendige økonomi, så hadde det meste vært på plass. Nå har han ingen planer om å akseptere at Levanger skal være på økonomisk jumboplass.

Vil ta grep

– Det er fullt mulig å få orden på økonomien. Men da må vi være villige til å ta grep, mener Norberg. Han poengterer bærekraftig utvikling, noe som betinger en rimeligere skolestruktur. Norberg står derfor helt og fullt fast bak vedtaket om nedleggelse av byskolen. Han har store forventninger til arbeidet med kommunens økonomiplan; en plan som skal gi svarene på hvilke tiltak som må gjøres de neste årene. Olav Norberg er fra Skogn, utdannet ingeniør og har nesten hele sin yrkesaktive karriere vært ansatt i Norske Skog. I dag har han permisjon fra jobben som kvalitetsikring- og miljøsjef.