Fant 200 kg medisin

STJØRDAL: På en avsidesliggende veg ved Jonsvatnet i Trondheim snublet en turgåer på om lag 200 kg stjålet medisin lørdag.
Nyheter

Dermed er anslagsvis 700 kg av partiet på 800 kg returmedisin som ble stjålet fra en plasthall på Hell i Stjørdal natt til onsdag kommet til rette. Turgåeren varslet straks politiet i Trondheim – som beslagla partiet umiddelbart. Medisinen var ikke forsøkt tildekket. For oss kan det virke som det var en ny sorteringsplass, sier lensmann Kjetil Mjøsund i Stjørdal til Trønder-Avisa.

Medisiner fra avdøde

Medisinpartiet var oppbevart i pappesker – og inneholdt både glass og brett med medikamenter. Den totale mengden er så langt ikke veid opp eller tellet. – Det som er på det rene er at det dreier seg om tusenvis av tabletter. Så langt vi kan fastslå var det også tabletter som inneholder narkotiske stoffer, sier Mjøsund. Han bekrefter også at partiet inneholder store mengder medisin merket med pasientnavn – også på avdøde pasienter. En teori er at tyvene har sikret seg de mest omsettelige tablettene – og at resten ble dumpet. Både dolcontin og paralgin forte – som er populære medikamenter i rusmiljøet – skal være i beslagene. – Vi ønsker ikke å spekulere i hva som er årsaken til at store partier medisin er etterlatt på øde steder, sier Mjøsund.

Ukjent mengde

Etterforskningen av medisintyveriet har avdekket svært mangelfulle rutiner ved håndteringen av returmedisin. Politiet er lite tilfreds med at de fortsatt ikke vet eksakt hvor mye medisin som egentlig er borte. Transportøren Veglo Miljøservice som skulle kjøre partiet til destruksjon i Ålesund har ikke oversikt. Norsk Medisinaldepot (NMD) som var faglig ansvarlig for medisininnsamlingen har ikke oversikt. Apotekene som tok imot medisin fra privatpersoner har ikke oversikt. – For oss er det både ekkelt og uhyggelig at vi ikke får den nødvendige hjelpen til å fastslå innholdet i det som er borte. Samtidig er det et tankekors at det er strenge regler for utlevering av medisinen – mens rutinene ved innlevering og destruksjon ikke er kvalitetssikret på samme måte, sier Mjøsund.

Ingen pågripelser

Politiet jakter fortsatt intenst på hvem som kan stå bak tyveriene, men har så langt ikke gjort noen pågripelser. – Vi har ennå ikke ferdig med avhør i saken. Vi har heller ikke rettet etterforskningen mot noe spesielt miljø, sier Mjøsund. Han er fornøyd med at store mengder av det stjålne partiet er kommet til rette – men er langt fra betrygget. – Det positive er at vi har fått kontroll på større mengder, men vi antar at store kvanta fortsatt er på avveie. Frykten for at farlige medisiner kan være videresolgt er stor. Derfor er det fortsatt stor grunn til å advare folk mot å bruke medisiner som kan stamme fra tyveriet, sier Kjetil Mjøsund.