Omsetning av eiendommer i Flatanger kommune

Juli 2005
Nyheter

Gnr 3, bnr 59 er overdradd fra Trond Strøm til Hans Strøm og Ragnhild Viken Strøm (30.06.2005) Gnr 13, bnr 231 er solgt for kr 650.000 fra June Anita Winther til Stig Gøran Wibstad (04.07.2005) Gnr 1, bnr 1, fnr 9 er solgt for kr 720.000 fra Petter Mediaa, Morten Mediaa og Marianne Mediaa Martinsen til Per Odd Indgul (14.07.2005) Andel av Gnr 27, bnr 59 er overdradd fra Harald Lein til Ann Margrete Lein (14.07.2005) Gnr 21, bnr 8 er overdradd fra Gunvor Kildal til Eva Karine Kildal Karlsen og Torgunn Kildal (21.07.2005) Gnr 13, bnr 114 er overdradd fra Kjøsterud Thorvald Odin til Hjalma Kristine Kjøsterud (22.07.2005) Gnr 13, bnr 114 er overdradd fra Hjalma Kristine Kjøsterud til Hilda Othelie Myhra, Odny Elisabeth Lorentzen, Kåre Kjøsterud, Agnes Pauline Sevatdal, Michelson Jorid Sofie, Gunvor Nilsen og Solveig Kjøsterud (22.07.2005) Andel av Gnr 13, bnr 114 er overdradd fra Hilda Othelie Myhra til Rolf Myhra (22.07.2005) Andel av Gnr 13, bnr 114 er overdradd fra Kåre Kjøsterud til Ruth Kjøsterud (22.07.2005) Andel av Gnr 13, bnr 114 er overdradd fra Agnes Pauline Sevatdal til Peter Sevatdal (22.07.2005) Andel av Gnr 13, bnr 114 er overdradd fra Peter Sevatdal til Hans Peter Sevatdal (22.07.2005) Andel av Gnr 13, bnr 114 er overdradd for kr 200.000 fra Odny Elisabeth Lorentzen,Michelson Jorid Sofie,Gunvor Nilsen,Solveig Kjøsterud, Rolf Myhra og Hans Peter Sevatdal til Ruth Kjøsterud (22.07.2005) Gnr 13, bnr 114 er overdradd fra Ruth Kjøsterud til Kristin Ovedie Ofstad, Solbjørg Helen Pettersen og Brit Kjøsterud (22.07.2005) Gnr 13, bnr 114 er solgt for kr 400.000 fra Kristin Ovedie Ofstad, Solbjørg Helen Pettersen og Brit Kjøsterud til Bjørnar Myhre (22.07.2005)