– Uforståelig Ap-kritikk

NAMSOS: Ordfører Kåre Aalberg (SV) er overrasket over at Ap i Namsos bryter samarbeidsavtalen mellom SV, Ap og Sp og innleder forhold til Frp, Høyre, KrF og Venstre. Han tror det er ren taktikk for å gjenerobre makten.
Nyheter

– Jeg ble veldig overrasket da jeg fikk klarhet i at Ap hadde brutt avtalen med oss uten å si fra. Dessuten hadde de innledet politisk samarbeid med høyresiden, sier Aalberg. Ap og SV hadde for kort tid siden to møter for finne fram til enighet om økonomiplan og innsparingstiltak, men de ble ikke enig og skulle ha et tredje møte. Men Ap kom ikke. I stedet tok de kontakt med de borgerlige partiene i forkant av kommunestyremøte, for å få til en løsning om økonomiplanen. Leder i Namsos Ap, Morten Stene, begrunnet i første omgang bruddet med SV som følge av dårlig personkjemi. – Mye handler om personkjemi. Den er ikke på plass mellom sentrale personer i SV, Sp og oss. Vi har gjort et ærlig forsøk på samarbeid, men SV opptrer på en måte vi synes er vanskelig, sa Morten Stene til NA.

Uforståelig

– Dette er uforståelig for meg. Hvis det er måten jeg gjør jobben som ordfører, så får Stene stå fram og si det. Hvis han med dårlig personkjemi mener forholdet mellom partiene SV og Ap, så har det til tider vært anstrengt både mens Ap satt i posisjon og mens vi har sittet der, sier Aalberg. Han tror også Ap fortsatt er frustrert over valgnederlaget i 2002, hvor de gikk sterkt tilbake og tapte ordførerstolen. – Det gjorde noe med Ap å miste ordføreren i en kommune med sterke sosialdemokratiske røtter, sier ordføreren. Kåre Aalberg har et av slappet forhold med tanke på kommunevalget neste høst, men han liker dårlig signalet utad av Soria Moria-alliansen i Namsos. – Jeg er redd det kan svekke Namsos-samfunnet utad, eksempelvis i forhold til nødmeldesentralen og regionaliseringsdebatten. Det skapes inntrykk at vi er veldig uenig politisk, sier han.

Kursendring

– Kan dette være en anledning for å vise avstand til SV og dermed starte valgkampen? – Jeg ser på Aps trekk som ren posisjonering. Men jeg tror partiet internt vil få problemer. For Ap må endre kursen dramatisk dersom det skal kunne komme til enighet med Frp og Høyre, sier han. Aalberg mener Ap driver høyt spill, og viser til at de har snudd 180 grader i noen saker. – Kinodriften er Ap villig til å privatisere sammen med de borgerlige. Forslaget fra dem vil bety nedleggelse av kinoen i Namsos, slår Aalberg fast. For et halvt år siden gikk Ap sterkt mot en privatisering av kinoen, hevder Aalberg. – Ap vingler og skaper usikkerhet om kommunens framtidspolitikk, sier ordføreren som i dag ønsker å diskutere den nye situasjonen med gruppelederne etter formannskapsmøte.