Urolig for utviklingen i NTE

Hovedtillitsvalgt Svein Welde i El& IT i NTE er bekymret for NTEs framtid, og advarer mot økt sentralisering og blårusstenking. Han frykter et hvitsnippaktig selskap med tunnelsyn på bunnlinja.
Nyheter

På foretaksmøtet i juni skal det velges nytt styre i NTE, og samtidig skal den formelle prosess fra fylkeskommunalt foretak til aksjeselskap sluttbehandles og det skal velges bedriftsforsamling. Fylkespolitikerne har allerede vedtatt at selskapet skal omdannes til aksjeselskap.

Ny kurs

– Jeg er urolig for utviklingen i NTE, og stiller spørsmål om evnen og viljen til å sette signalene fra eierne ut i livet, sier Welde til Trønder-Avisa. Han er redd for økende tendens til sentralisering og konkurranseutsetting av stadig større deler av virksomheten. – Hvilken type selskap er det vi vil ha? Skal vi gå etter kortsiktig gevinst og bare ha fokus på bunnlinja, eller skal vi ha et mer langsiktig siktepunkt med flere hensyn enn bare bunnlinja. Welde viser til at bredbåndarbeidet i stor grad er satt ut til andre, og at nettvirksomheten er sterkt konkurranseutsatt. – Hva skjer framover med tanke på bestilling, fakturering og kontroll. Skal det også plasseres hos andre, spør han. Welde ønsker å beholde NTE som et litt annerledes kraftselskap, hvor folk får likeverdige tilbud uansett hvor de bor i fylket. Det gjelder også pris. – Vi bør kunne tiby alle innbyggerne i Nord-Trøndelag like tilbud uavhengig av hvor dem bor. Slik er det ikke lenger. Folk i utkantene må betale mer for samme tjeneste, sier han. NTE tar 4 kroner per kilometer når de kjører ut for installasjon eller oppdrag, og i tillegg kommer medgått kjøretid. Ved installasjon er prisen 515 kroner per time pluss moms. Selv om montering av en stikkontakt er på 600–700 kroner, vil samlet pris variere ganske mye fra Steinkjer til Tunnsjø.

Behold kjeledressene

Svein Welde vil at NTE skal utføre det aller meste med egne folk. – Det blir både billigst og best i det lange løp at vi har egne ansatte som utfører tjenestene. Det finnes mange eksempler på at konkurranseutsetting bli dyrere og arbeidet dårligere utført. Han viser til at avdelingene opplever et sterkt press for å kutte kostnadene. – Jeg er redd det kan gå på bekostning av beredskap og kvalitet, sier han og viser til at linjebemanningen i Meråker, Inderøy og Verran er redusert. Svein Welde er spent på om den nye selskapet med en rekke datterselskaper, er i stand til å ivareta nordtrøndernes interesser. Han sier at det er sabla viktig at nordtrønderne også i framtiden føler at NTE er deres selskap. – Har vi mot til å la NTE være annerledes enn andre e-verk, eller skal blårussen nå få skikkelig albuerom, spør han. Welde ser faren for at det en gang i framtiden ikke blir NTE-ansatte i kjeledress, men bare hvitsnipper igjen i Steinkjer. Resten av virksomheten utføres av innleide selskaper, Tillitsvalgte Welde er fullstendig klar over at uttalelsene kan provosere. – Jeg vil ha debatt om kursen til NTE, og hvilket selskap vi skal ha i framtiden. Nå blir vi AS og nye folk skal styre. Da bør det gis klare signaler, sier han.