Spår usikker framtid

NAMSOS: Investor Jarle Rasmussen i Jaras Eiendom AS sier at det har vært gode tider i Namsos på investeringssiden, men at fremtiden er usikker.
Nyheter

– Det har vært veldig gode tider for gode investeringer i Namsos og Namdalen. Men med økende rente og stor uro i finansmarkedet, kanskje den største usikkerhet etter krigen, så tror jeg vi vil få andre tider, sier han. – Vil det også kunne gi seg dramatiske utslag for Namdalen? – Namdalen har ikke tatt av når det gjelder nye investeringer. Her er det mer stabilt. Vi er mer traust. Derfor har vi ikke nådd verken de store topper eller opplevd de store nedturer. – Det har vært store investeringer i butikker i Namsos. Er det fare på ferde? – I Namsos er det nok overetablering i matvarebransjen, men ikke for de øvrige, svarer investoren som akkurat nå er i ferd med å realisere det nye hotellet i Namsos.