Graver med vilje ikke dypt nok

Forsker mener vegmyndighetene bevisst lar være å grave dypt nok til å hindre telehiv på vegene.

  Foto: Harald Sæterøy

Nyheter

Norske veimyndigheter har bevisst latt være å grave dypt nok til å hindre telehiv under bygging av nye veier, skriver Aftenposten.

Ødelagt av telehiv

Mange nybygde norske veier er det siste året delvis ødelagt av telehiv. Mangel på kompetanse og fagkunnskap har vært forklaringen hittil.

Men det er imidlertid bare halve forklaringen. Nå viser det seg at veimyndighetene helt bevisst har latt være å grave dypt nok til å unngå frost og telehiv for å spare penger, skriver Aftenposten.

Styrer etter frostmengde

Veibygging i Norge styres av Vegdirektoratets håndbok 018. I et vedlegg til denne er det en oversikt over frostmengde for alle norske kommune.

LES OGSÅ: Dumpene blir større for hvert år

Frostmengde er en oversikt over hvor kaldt det er og hvor lenge det er kaldt. Dette gir en tallverdi som kan legges inn i en tabell som viser hvor dypt man må grave for å sikre seg mot frost – og dermed telehiv.

Vet det kan bli problemer

– Vi går inn i dette med åpne øyne. Vi vet at det kan blir problemer, men det graves ikke så dypt på grunn av kostnader, sier professor Inge Hoff ved NTNU.

Ifølge HOff mener Vegdirektoratet at det stort sett går greit uten å grave så dypt, sier professor Inge Hoff ved NTNU.