Frykter for flaggermuskoloni

Organisasjonen Norske Naturveiledere frykter for eksistensen til Norges nordligste koloni av flaggermusen Skjeggmusøre.
Nyheter

Kolonien har tilhold på loftet i gamle Hoven skole i Leksvik. Skolebygningen er flyttet noen meter i forbindelse med en omfattende utbygging av Fylkesveg 755 på strekningen.

Organisasjonen frykter at en omfattende uthugging av skog og utfylling av store mengder overskuddsmasse har hatt en negativ innvirkning på kolonien.

Eksistert siden 1940

Det var i 2003 at Knut Åge Storstad i Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) oppdaget flaggermuskolonien som har eksistert i den gamle skolen siden 1940-tallet. Skjeggmusøre er rødlistet i Norge og meget sjelden i Trøndelag. Leksvik kommune er kontaktet av NIFF med spørsmål om økonomisk støtte til å gjennomføre en kartlegging av flaggermuskoloniens bruk av nærområder til Hoven skole.

Kan ikke støtte undersøkelse

Hans Killingberg i Leksvik kommune opplyser at kommunen av økonomiske årsaker ikke kan støtte en slik undersøkelse. Dersom det likevel blir gjennomført undersøkelser som viser at flaggermuskolonien fortsatt holder til i Hoven skole, sier Killingberg at kommunen ønsker å komme tilbake til hva som kan gjøres i samarbeid med NIFF.