Jakter bjørn og jerv i Namdalen

Så langt har ikke jegerne hatt hellet med seg.
Nyheter

Bjørnejakten i Namsskogan anses som en forlengelse av den forrige fellingstillatelsen, som ble gitt i Strompdalen-området i slutten av juli.

Den gang ble det gjort funn av tre døde søyer. Fylkesmannen anså potensialet for framtidig skade innenfor området som stort.

Fant nytt kadaver

Fredag denne uka ble det imidlertid  funnet et nytt ferskt kadaver i samme område. Sauebonden søkte umiddelbart om ny fellingstillatelse - og fikk søknaden innvilget.

- Mest sannynlig er det snakk om den samme bjørnen, sier seniorrådgiver Inge Hafstad ved Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Jakter jerv i Lierne

Fellingstillatelsen gjelder fram til mandag formiddag klokken 12.00. Samtidig jaktes det også jerv i Lierne.

Her fikk jegerne fellingstillatelse på en jerv onsdag, etter at flere sauer i besetningen til sauebonde Oddmunn Bergvik ble funnet drept.

«Det er gjort funn av 1 sau og 4 lam der jerven kan være en mulig skadevolder. Potensialet for fremtidig skade innenfor det samme området ligger også til grunn for vurderingene», skriver fylkesmannens miljøvernavdeling i fellingsvedtaket, som kan leses på nettsiden rovviltportalen.no.

Fremdeles i live

Også denne fellingstillatelsen varer fram til mandag formiddag.

Da Trønder-Avisa var i kontakt med Fylkesmannen lørdag ettermiddag, var skadedyret i Lierne fremdeles på frifot.

- Så langt har jakten ikke lyktes, sier Hafstad.