Millioner til vindforskning

- Gleder oss til å se resultatene av forskningen.
Nyheter

Regionalt forskningsfond Midt-Norge gir 7 millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal strømlinjeforme serieproduksjon og -montering av havstående vindmøller.

Regionalt forskningsfond Midt-Norge har vedtatt å støtte 41 forskningsprosjekter med til sammen 42 millioner kroner. Høyest enkeltstøttebeløp går til vindforskningsprosjektet «Power UP –Effektive verdikjeder for offshore vindmøller».

Bak Power UP står SINTEF, NTNU, Høgskolen i Molde, Møreforskning Molde, GE Wind Energy (Norway) AS i Trondheim og Verdal, Fiskerstrand BLRT AS på Fiskarstrand, Aker Solutions ASA i Verdal og AS Delprodukt i Verdal og Orkanger.

– Vårt mål er å finne logistikkløsninger og metodikk som gir de mest effektive måtene å serieprodusere og seriemontere havstående vindmøller på. Vi skal tenke mer masseproduksjon enn det offshoreindustrien i Verdal til nå har drevet med, sier prosjektleder Erlend Alfnes, seniorforsker ved SINTEF Teknologiledelse og førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for produksjons og kvalitetsteknikk. Alfnes er opprinnelig fra Steinkjer og Levanger.

Viktig for vindklyngen

Forskningsfondets begrunnelse for å tildele «Power UP – Effektive verdikjeder for offshore vindmøller» det største enkeltbeløpet er at prosjekt er svært viktig for vindklyngen i Nord-Trøndelag.

– Næringslivet i fylket er sterkt involvert i prosjektet «Power UP – Effektive verdikjeder for offshore vindmøller», sier styreleder Bergljot Landstad.

– Prosjektene som er innvilget støtte er av høy kvalitet, og vi gleder oss til å se resultatene av forskningen sier styreleder Bergljot Landstad.

Prosjektleder Viggo Iversen i vindindustriklyngen Windcluster Mid-Norway er svært glad for støtten fra det regionale forskningsfondet.

– Prosjektet som Power Up skal i gang med er viktig for vindklyngen, sier Iversen i en kommentar.

Forventer innovasjonseffekt

Næringsliv, forskningsinstitusjoner og offentlig sektor i fylket er også involvert i en rekke andre samarbeidsprosjekter som har fått støtte.

Nesset Fiskemottak AS har fått støtte til et forskningsprosjekt med betydelig regionalt potensial knyttet til produktutvikling av fersk fisk.

Gjennom støttebevilgningene bidrar Regionalt forskningsfond Midt-Norge til å etablere forskningsprosjekter med et samlet budsjett på over 130 millioner kroner.

Prosjektene forventes å gi betydelig innovasjonseffet for næringsliv, FoU-miljøer og offentlig sektor i Midt-Norge.