Her blir det flertall for storskole på Røstad

Frp og Høyre støtter Arbeiderpartiet og KrF. De vil bygge felles ungdomsskole på Røstad. Endelig vedtak skjer 12. desember.

7 MOT 2: Her går et klart flertall i Levanger formannskap inn for å bygge en stor, felles ungdomsskole på Røstad.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Tidligere i uka har det vært tvil om hva Høyre og Frp vil. På det åpne møtet på Nesset var begge partiene åpne for løsningen foreldrene på Nesset vil ha en samling av barne- og ungdomsskolen ved dagens ungdomsskole. Men da partiene var ferdige med diskusjonen i dag stemte de for rådmannens forslag. Men før de går til endelig avstemming i kommunestyret vil de ha en grundig gjennomgang av tallene rådmannen har lagt på bordet.

Liten usikkerhet

Flere foreldregrupper har stilt spørsmål om kostnadene og usikkerheten ved å bygge en ny skole på Røstad. Både om kommunen får tilgang til tomta fra grunneier Statsbygg, om grunnforholdene og prisen på tomta.

Rådmannen opplyste at de har satt av ti millioner kroner til å sikre skoletomta hvis det viser seg å være dårlig grunn der. Det mener de er rikelig. Dessuten var det en prinsippavklaring om tomtepris da Trønderhallen ble bygd.

– Det gir oss en tomtepris på mellom én og 1,5 millioner kroner for åtte til ti mål tomt, opplyste rådmann Ola Stene i formannskapet. Han jobber nå med et nytt notat om løsningen på Røstad.

Uavklart tomt

Selve tomtespørsmålet er ennå ikke avklart.

– Hvis saken blir vedtatt i kommunestyret 12. desember tar vi kontakt med Statsbygg allerede dagen etter, sa Stene til formannskapet.

Den tiltenkte skoletomta ligger ved Holmhaugen, helt i utkanten av høgskoleområdet. Mellom den og høgskolens bygninger ligger Trønderhallen. Deler av åkeren ligger i siktlinja mellom hovedbygget på Røstad og sentrum. Der er det ikke lov å bygge høyt. Hvis høgskolen i framtida skal utvides, vil det trolig skje i forlengelse av den bygningsmassen høgskolen har i dag. Det vil si i motsatt retning, fra dagens hovedlån og nordover mot Tynes.

To ukers tenketid

Saken skal sluttbehandles i kommunestyret 12. desember. Allerede nå synes det klart at det er et overveldende flertall for rådmannens forslag. Dermed blir trolig Okkenhaug og Mule skoler nedlagt. Elevene flyttes til Frol oppvekstsenter. Tuv legges ned. Elevene der flyttes til Ekne og Skogn. Nesheim skole legges ned og elevene der flyttes til Nesset ungdomsskole. Elevene fra ungdomsskolene på Frol og Nesset flyttes til en ny ungdomsskole på Røstad. Ungdomstrinnet på Ytterøy beholdes som i dag.

Klart flertall

Kristelig Folkeparti støtter Arbeiderpartiet. Det sikrer allerede flertall med 18 av kommunestyrets 35 medlemmer. Hvis hele eller deler av Høyre og Frp støtter rådmannen, er det meget klart flertall. SV og Venstre sa tidligere i uka at de vil ha mer utredning, mens Senterpartiet støtter forslaget om å bygge felles barne- og ungdomsskole på Nesset og en renovert barneskole for Okkenhaug og Mule på Mule.