Trekker advarsel mot rektor

Stjørdal kommune trekker den formelle advarselen de ga rektor Oddvar Nergård.

TREKKER: Rektor Oddvar Nergård mener kulturhussatsingen vil gå ut over skolene i Stjørdal. Nå får han lov til å mene det av arbeidsgiveren.   Foto: Arkivfoto: Roar A. Fordal

Nyheter

Rektoren skrev debattinnlegg i Stjørdalens blad 6. november i år. Der kritiserte han kommunens satsing på kulturhus til 700 millioner kroner. Han mente en slik prioritering ville få konsekvenser for skolesektoren.

Nergård mener det blir vanskelig å forene en forsvarlig skoledrift med en såpass stor investering i kulturhus. Han mente det var viktig å si ifra, for å få fram konsekvensene av det politiske vedtaket.

Nergård ble etter innlegget kalt inn til kommuneledelsen og fikk der en offisiell advarsel mot illojalitet.

Trekker advarsel

Onsdag ettermiddag sendte kommunen ut en pressemelding der de trekker advarselen.

"Hensikten med advarselen var å rette oppmerksomheten mot rolleforståelse, og viktigheten av å være bevisst egen rolle som ledende ansatt i kommunen. Rådmannen understreker at meningen aldri har vært å kneble retten til å ytre seg. I Stjørdal kommune har alle ansatte rett til å si sin mening, og rådmannen oppfordrer til fri meningsytring», står det i pressemeldingen.

Videre tar rådmannen selvkritikk. Han mener advarselen ikke handler om å kneble ytringsfriheten.

«Advarselen kunne vært tydeligere på at den ikke dreide seg om ytringsfrihet. På denne bakgrunn har Stjørdal kommune besluttet å trekke advarselen tilbake».

Fagforening reagerer

Oddvar Nergård engasjerte advokat gjennom Utdanningsforbundet. De har bedt kommunen trekke tilbake advarselen, som er en meget alvorlig virkemiddel mot en ansatt.

 – Munnkurv på ansatte i skolesektoren er et økende problem, sier fylkesleder i Utdanningsforbundet, Lisbet Strickert til NRK.

Ifølge en fersk undersøkelse publisert av forbundet, mener halvparten av rektorene i den norske skolen at det er liten eller ingen aksept for å uttale seg kritisk i utdanningsdebatten.

Må være forsiktig

Til tross for at rådmann Kjell Fosse nå trekker tilbake advarselen mener han kommunale ledere må være forsiktige i hva de uttaler seg om, og at det er forskjell på hva man kan kommentere før og etter at en sak er vedtatt. Han vil ikke gå inn i den konkrete saken, men kommenterer generelt.

– Det er et prinsipp at ledere av kommunale tjenester, som rådmannens forlengede armer, må forholde seg til de politiske vedtak som er gjort. Det skal være greit å uttale seg, men man må være forsiktig med å skille mellom hvilke roller man har, sier Fosse. Ytringsfriheten gjelder, men det blir feil for rådmannen, og rådmannens forlengede arm, å kritisere politiske vedtak etter de er gjort, sier Fosse.

Ifølge Utdanningsforbundets undersøkelse, mener bare én av ti rektorer at de i stor grad kan gå ut med sine synspunkter. Ideelt sett burde dette vært ti av ti, mener Utdanningsforbundet.