- Sensasjon hvis det er fjellrev

Her lusker etter all sannsynlighet en fjellrev inn i viltkameraets linse - ikke langt fra Skarnsundbrua !
Nyheter

- Ja, det er enten fjellrev eller en albinorev. Hvis det er en fjellrev, er det en sensasjon. Fjellrevens leveområde er høyt til fjells - ikke i sjøkanten, sier leder Geir Jostein Ørsjødal i Mosvik fjellstyre.

Han tror heller ikke det kan være en rømt tamrev fra en pelsdyrfarm. Nærmeste pelsdyroppdretter er i Stjørdal.

Lokket med godsaker

Han observerte reven i viltkameraet i nærheten av Skarnsundbrua sist søndag.

- Da var jeg usikker, men dagen etter fikk jeg et en bedre kikk, og da ble jeg sikrere. Etter det la vi ut litt godsaker til reven, og natt til torsdag fikk vi de beste bildene, sier Ørsjødal.

Nettopp at reven er helt hvit skaper et visuelt problem fordi kontrasten på bildet blir dårlig mot snøen. Det styrker også teorien om at det er en fjellrev i vinterpels.

Får NINA-rapport

Ørsjødal har sendt bildene til NINA-forsker Arild Landa, som leder det nasjonale fjellrevprosjektet på Dovre.

- Vi er spente på tilbakemeldingene fra ham, men både formen på hodet og resten av kroppen tyder på at det er fjellrev, sier Ørsjødal.

Fjellreven er direkte truet som art i Norge. De fleste rovpattedyrbestander i fastlands-Norge har vært i samme situasjon, men til forskjell fra disse har ikke fjellrevbestanden klart å ta seg opp igjen, selv etter å ha blitt fredet så tidlig som i 1930.

Bestand på 200 dyr

I dag finnes det omkring 100–200 voksne individer i Norge, Sverige og Finland til sammen, hvorav trolig færre enn 50 holder til i Norge. I tillegg kommer valpene, som i Norge trolig utgjør ca. 80–100 dyr.

Siden 1994  er det i norsk sammenheng påvist yngling av fjellrev på Finse på Dovrefjell, i Lierne på Børgefjell, på Saltfjellet i Narvik, i Indre Troms, på Kjølifjellet, i Alta, på Ifjordfjellet og på Varangerhalvøya. Ynglingen gir også et godt  bilde av hvor det finnes fjellrev i Norge. (Kilde: Wikipedia)