Full strid etter tildeling av gaupekvote

Høy gaupekvote vekker reaksjoner i Midt-Norge.

  Foto: Terje Kolaas

Nyheter

Naturvernforbundet, Bygdefolk for rovdyr, Foreningen våre rovdyr og Fosen naturvernforening har alle påklaget Rovviltnemndas vedtak som åpner for å felle inntil 46 gauper i Midt-Norge.

Klagene vil etter det Trønder-Avisa erfarer bli avvist under et telefonmøte i rovviltnemnda i dag. Saken vil da bli videresendt til Miljøverndepartementet.

- Veldig beklagelig

– Dette er veldig beklagelig. Den første faglige tilrådningen var veldig grundig, og den sa at det burde felles færre dyr i enkelte områder, sier Per Flatberg i Naturvernforbundet, som sammen med fylkeslagene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal har påklaget vedtaket.

Dersom deres klage blir avvist i dag, er Flatberg sikker på at Miljøverndepartementet, som i neste instans vil behandle klagen, vil etterkomme denne på samme måte som de gjorde i fjor. Flatberg mener de har gode faglige grunner til å klage, og ser på klagen som «moderat».

33 gauper i Nord-Trøndelag

Stridens kjerne handler ifølge Flatberg lite om kvotene som er tildelt i Nord-Trøndelag og Fosen, men først og fremst om tildelingen i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

I Nord-Trøndelag er det vedtatt en kvote på 33 gauper i ulike kvotejaktområder som også grenser over i Sør-Trøndelag.

Flest dyr skal felles i Namdal og Fosen.

Arne Braut, leder i Rovviltnemnda i region 6, sier at det fortsatt er store utfordringer med gauper i enkelte områder, og at det ligger til grunn for kvoten.

– Selv om kvoten er så høy er det dermed ikke sagt at så mange dyr blir felt, sier Braut.