Åpner for å felle 32 ulv

Høyst 32 ulver kan felles i Midt-Sverige og Jämtland neste år. Til sammenligning er det kun åpnet for å felle to ulver i Midt-Norge.

Illustrasjonsfoto: Flickr 

Nyheter

Hittil i år har man felt 16 ulv i Midt-Sverige og Jämtland. Neste år åpner Naturvårdsverket - som er statlig svensk forvaltningsmyndighet på miljøområdet, underlagt det svenske miljødepartementet - for felling av 32 ulv i samme område.

Det melder Östersunds-Posten på sine nettsider.

Til sammenligning er det Direktoratet for naturforvaltning som gjør det samme i Norge. De har nå åpnet for lisensfelling av to ulv i region 6 - som er Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal - under lisensfellinga vinteren 2012/2013.

Dette med forbehold om at en av disse to ulvene det er innvilget lisensfelling for må sees i sammenheng med lisensfelling i naboregionen i rovviltregion 3, som er Oppland.

Hvis det blir skutt ulv i denne regionen før kvoten i region 6 er fylt opp, vil den ene lisensfellingen falle ut, mens hvis man i region 6 feller sine to ulv, vil fortsatt det fortsatt være mulig å felle en ulv i region 3.

Avhengig av hvordan dette forløper seg er det da totalt innvilget lisensfelling på åtte, men mulig ni ulv i Norge vinteren 2012/2013.