Ulykkene som forsvant

E6 mellom Levanger og Stjørdal var i en årrekke en risikostrekning med mange drepte og skadde. Nå nærmer tallet seg null.
Nyheter

En oversikt utarbeidet av Statens vegvesen viser hva som har skjedd med den 47 kilometer lange strekningen mellom Kvithammer i Stjørdal og Mule i Levanger siden den ble erklært som nullvisjonsstrekning i 2003 – og en rekke tiltak ble satt inn.

På ti år har antallet skadde og drepte på strekningen blitt redusert fra et gjennomsnitt på mellom 35 og 40 i året, til 8 i 2012.

– Det er en oppsiktsvekkende og svært gledelig utvikling, sier distriktsvegsjef Olav Kåre Fuglem til Trønder-Avisa.

Omfattende tiltak

Oversikten viser at pilene har pekt i riktig retning fra dag én etter at strekningen ble satset på. Ifølge Fuglem er det brukt betydelige ressurser hvert år for å oppgradere standarden på strekningen.

– Vi har blant annet bygd midtdelere, forbedret kryss, ryddet sideterreng, satset på belysning, satt ned hastigheten – og bygd forbikjøringsfelt ved Langstein, sier Fuglem.

I tillegg er det gjort kurveutbedringer, satt opp fotobokser – og gjort særskilte holdningsskapende tiltak ved trafikkskolene i Levanger, Stjørdal og Verdal.

Også i 2013 vil det bli gjort nye trafikksikkerhetstiltak på strekningen.

Det er for eksempel satt av fire millioner kroner som skal gå med til å lyssette den 12 kilometer lange strekningen mellom Nessvatnet og Skogn.

Ingen skadde med midtdeler

Distriktsvegsjefen påpeker at selv om det er satset en god del penger på å oppgradere vegen, så er det ikke bygd noen ny vei.

– Vi har brukt den veien som ligger der, men gjort tiltak på den, sier Fuglem.

Han mener at utviklingen på vegstrekningen er noe av det mest gledelige han har opplevd som vegsjef.

– Dette viser at det nytter. Når man er villig til satse langsiktig, og flere aktører drar sammen, så gir det resultater, mener Fuglem – som spesielt trekker fram politiets overvåkning av strekningen.

Siden 2007 er det bygd 21 kilometer med midtrekkverk på strekningen. Tallene fra 2012 viser at det ikke har vært personskadeulykker overhode på noen av fylkets strekninger med midtdelere.

Fortsatt ungdom som rammes

Ifølge Fuglem er ulykkesnedgangen så oppsiktsvekkende at Samferdselsdepartementet har bedt om en rapport fra arbeidet som er gjort.

– Jobben framover blir å forsøke å få ned tallene ytterligere. Men vi nærmer oss null, sier Fuglem.

Han legger ikke skjul på at tiltakene har vært omstridt. Mange bilførere reagerer både på midtdelere og nedsatt hastighet.

– Men jeg tror de fleste av oss er villige til å bruke et minutt lenger på turen fra Levanger til Stjørdal, når resultatet er en så stor nedgang i antall ulykker, sier Fuglem.

Roser Vegvesenet

Levanger-ordfører Robert Svarva er helt enig.

– Det er veldig gledelig at Vegvesenet har lyktes med de tiltakene som er gjort. Det skal vegsjefen ha ros for, sier Svarva.

Han synes det er bra at disse tallene kommer fram, etter alle diskusjonene som har vært om midtdelere og fartsgrenser.

– Mange synes det er smalt og trangt og vanskelig der det er midtdeler. Men det viktigste er at antallet ulykker går ned. Det blir litt det samme som med saltet. Alle synes det er noe svineri for bilen sin, men det er ingen tvil om at det gir sikrere veger, og at det forhindrer ulykker, sier Svarva.

Han innrømmer likevel han i fremtiden håper på bredere veger, og utbedringer av flaskehalser som de på Åsen og Langstein.

– Vi har fått løfter om det. Men foreløpig får vi glede oss over at de tiltakene som er gjort virker, sier Svarva.