Glemte å fornye tillatelse til å tappe fra Svarttjønna

Steinkjer skistadion har flotte løyper, og er takket være kunstsnøen omtrent det eneste stedet i fylket der det kan gås skirenn for øyeblikket. Men snøen er produsert uten tillatelse.
Nyheter

Steinkjer skidrift AS, som sørger for de flotte løypene på Steinkjer skistadion og resten av Byafjellet, fikk i 2008 tillatelse til å bruke vann fra Svarttjønna til å produsere kunstsnø.

Tillatelsen ble gitt under forutsetning av at nedtappingen ble begrenset til maks 0,25 meter under overløpet på den eksisterende dammen, og at det sikres en minstevannføring på 3 liter per sekund i perioder der det tappes vann.

Manglet skilting

I forkant av forrige helgs norgescup i langrenn, ble det produsert store mengder kunstsnø, noe som berget hele arrangementet da værgudene slo seg vrange.

Observante turfolk tipset tidlig i forrige uke om at de hadde registrert at vannstanden var lavere enn vanlig på Svarttjønna før det kraftige regnværet satte inn. De var også kritiske til at det ikke var skiltet om farlig is som følge av nedtapping.

Da Trønder-Avisas journalist var på Svarttjønna sist fredag, var vannstanden normal, og det rant akkurat vann over overløpet. Det hadde også kommet opp skilt om farlig is, men det er satt opp av turistforeningen.

Tillatelsen utgått på dato

Etter å ha sjekket med NVE hvilke forutsetninger som lå til grunn for tillatelsen til å tappe vann fra Svarttjønna til kunstsnøproduksjon, oppdaget vi følgende punkt: «Denne avgjørelsen har gyldighet i tre år fra avgjørelsens dato. Det kan søkes om forlengelse en gang, deretter må eventuelt tiltaket vurderes på nytt.»

Tillatelsen er stemplet 7. juli 2008, og det betyr at den gikk ut 7. juli 2011, med mindre Steinkjer skidrift har søkt om forlengelse.

Trond Iversen i Steinkjer skidrift sier de har jevnlige målinger av vannstanden for å forsikre seg om at de ikke tapper ned mer enn de har tillatelse til. Han beklager samtidig at de ikke satte opp skilt om farlig is.

– Det tar vi selvkritikk på. Heldigvis satte turistforeningen opp skilt på eget initiativ, sier Iversen.

– Har dere forlenget tappetillatelsen som gikk ut i juli 2011?

– Det var ukjent for meg at den har gått ut, det må jeg få sjekke og komme tilbake til, svarer Iversen.

Iversen ringer tilbake etter en liten stund, og kan bekrefte at tillatelsen ikke er fornyet.

– Det stemmer at vi ikke har søkt på nytt. Her har vi rett og slett gjort en kjempetabbe, og vi legger oss langflate, sier han.

Samtidig påpeker han at snøen som er produsert, har reddet flere skirenn, både i Steinkjer og for arrangører andre steder, og sørget for fine forhold for turfolk.

– Sånn sett mener jeg det plussene med dette er større enn minuset, men papirene skal naturligvis være i orden, så det er bare å beklage. Vi må sende en ny søknad, sier Iversen.

– Må vise til logg

Senioringeniør Roar Gartland ved NVE Region Midt-Norge forteller at tillatelsen ble gitt som en treårig «prøveperiode» i 2008.

– Det ble tatt en vurdering på om søknaden utløste konsesjonsplikt knyttet til vannressursloven, men NVE valgte å gi en tidsbegrenset tillatelse med visse betingelser. Da denne perioden gikk ut etter tre år, kunne Steinkjer skidrift ha søkt om forlengelse, noe de ikke har gjort, sier Gartland.

– Hva vil dere gjøre videre med saken?

– Vi må vurdere saken nærmere når en ny søknad om forlengelse foreligger. Det er viktig at søkeren holder seg til forutsetningene gitt i tillatelsen, og at ingen har klager på dette, og at allmenne interesser ikke påvirkes i særlig grad. Hvis de fortsatt ønsker å produsere snø med vann fra Svarttjønna, må Steinkjer skidrift søke om en forlengelse av avtalen, sier Gartland.

Han mener det kan være en kurant sak å få fornyet tillatelsen, hvis de kan legge fram dokumentasjon på forsvarlig drift.

– De må vise med en logg at de har målt vannstanden og hatt kontroll, samt besørget forsvarlig skilting om dårlig is ved overløpet, sier Gartland.