Flere vil gifte seg på Vømmølfestivalen

Men ikke alle har noen å gifte seg med.

Flau: Anette Olsen Remmem pinlig berørt da Johan Møkkerbakken gikk ned på kne for å fri. Nå vil Vømmølfestivalen ha friere til årets festival.  Foto: Harald Sæterøy

Vil du gifte deg på Vømmøl-festivalen?
Du må velge et alternativ
Nyheter

Ifølge Leif Johannes Sagen i Vømmølkomiteen har det kommet inn tre formelle søknader fra folk som vil gifte seg under festivalen.

Gifte-tema

År­sa­ken til pågangen av gifteklare er at man nå isce­ne­set­ter det mest se­ri­øse stun­tet noen­sin­ne i Vømmølfestivalens his­to­rie. Te­ma­et un­der årets Vømmølopptog er nemlig «Brud og brud­gom».

– I dis­se da­ger gif­ter folk seg med hver­and­re på tvers av tid­li­ge­re opp­truk­ne sam­funns­nor­mer. Vi sier ikke mer, sier Sagen.

Trenger en å gifte seg med

Han kan imidlertid røpe at de har fått henvendelser fra karer som vil gifte seg, men som ikke har kvinnfolk.

– Men det klarer selv ikke Vømmølkomiteen å hjelpe til med, sier Sagen.

Fristen for å melde seg på i det friske giftermål-stuntet går ut i midten av februar.

Møkkerbakken gikk ned på kne

Tidligere denne uka «fridde» Jo­han Møk­ker­bak­ken til Anet­te Ol­sen Rem­mem. Hun svarte slik:

– Nei, Jo­han. Jeg er kjæ­res­te med Ma­ri­us. Hvis jeg i det hele tatt skal gif­te meg un­der årets Vømm­øl­fes­ti­val, må det bli med han, svar­te hun.

Sagen sier det uansett er man­ge trønderpar som vil gifte seg i som­me­r. Målet er at noen av dem skal gifte seg under Vømmølfestivalen. I tillegg til lokaler får brudeparene toast­mas­ter og mu­sikk.

– Vi skal også skaf­fe til veie prest, so­ren­skri­ver el­ler en eg­net re­pre­sen­tant fra Hu­man­etisk Forbund, alt et­ter­som. Men bru­de­pa­ret må selv sør­ge for gjes­ter, mat og drik­ke, sier Leif Johan­nes Sa­gen i Vømmølkomiteen.