Varsler strakstiltak

Statens vegvesen lover løsning på tunnel-problemet i Bjørga i løpet av året. – Ikke godt nok, svarer Lastebileierforbundet.

Ulovlig: Mange vogntog kjører i dag ulovlig gjennom tunnelen i Bjørga. Ny skilting viser at tunnelen har blitt 20 cm lavere, grunnet tykkere asfaltbelegg.  Foto: Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

I går skrev Trønder-Avisa at høyden på tunnelen er nedjustert fra 4,3 til 4,1 meter. Det fører til at mange vogntog etter regelen er for høye til å kjøre gjennom tunnelen.

– Vi kan ikke vente til en eventuelt ny E6 forbi Røra. Å gjøre noe med tunnelen i Bjørga står høyt på prioriteringslista vår, forteller avdelingsleder Olav Fuglem i Statens vegvesen.

Han tror den enkleste løsningen vil være å frese bort asfalten.

Kjører ulovlig

Slik situasjonen er i dag, kjører flere vogntog ulovlig gjennom tunnelen.

Torsdag skrev Trønder-Avisa om sjåfør Åsmund Schiefloe i transportselskapet Leiv Sand. Han forteller at flere lastebiler kjører i midten av veien for å komme gjennom tunnelen.


– Tunnelen er nesten verneverdig

E6-tunnelen i Bjørga har blitt lavere og vogntogene må kjøre ulovlig. Nå krever verdalsordføreren at noe gjøres.


Like før jul satte Statens vegvesen opp et skilt som fortalte at kjøretøy over 4,1 meter ikke har lov til å kjøre gjennom tunnelen

Trafikkert strekning

Fuglem forstår godt sjåførenes frustrasjon.

– Det er ingen tvil om at situasjonen kan være trafikkfarlig, erkjenner Fuglem.

Men en midlertidig løsning med lysregulering mener han ikke vil være god.

– Det er for mye trafikk på denne strekningen til å sette opp lysregulering. Vi jobber med andre løsninger som er mer gunstig for alle trafikanter, sier Fuglem.

Uten noen midler satt av til strekningen i denne perioden, kan han ikke love noen tidsramme for arbeidet. Han sier likevel at fresing av asfalten bør kunne gjennomføres i løpet av året.

Ingen omkjøringsmulighet

– En løsning ett år fram i tid er ikke bra nok, sier regionsjef Roar Melum i Lastebileierforbundet.

Han er klar i sin tale når har sier at dagens situasjon overhodet ikke holder mål. Melum krever en midlertidig løsning med lysregulering – hvis ikke må Statens vegvesen snarlig finne en god løsning for omkjøring.

Melum legger også til at E6 retning Steinkjer i dag er åpen for lange vogntog på 60 tonn. Disse har ikke lov til å kjøre gjennom tunnelen i Bjørga, og har heller ikke lov til å kjøre på andre veger enn E6. Dermed eksisterer ingen omkjøringsmuligheter.

– De kommer seg derfor ikke fra Steinkjer. Dermed kan vi ikke vente på tiltak, sier Melum.

Sikkerhet først

Lastebileierforbundet krever strakstiltak.

– I dag kjører mange ulovlig. Dette er veldig trafikkfarlig, og det kan vi ikke godta, sier Melum