Kan ha funnet gård fra jernalderen

Gravearbeid ved Ølvisheim i Steinkjer kan ha tettet et historisk hull fra romersk jernalder.
Nyheter

– Skulle funnene ved Ølvisheim være hovedgården for gravhaugene, er et stort hull i historien tettet, sier fungerende museumsbestyrer Bodhild Østerås ved Egge museum.

Områdene ved Ølvisheim i Steinkjer er kjent for sine mange gravhauger og steinringer fra rundt 400 år etter Kristus. I dag er tre steinringer synlige, men det skal opprinnelig ha eksistert åtte.

– Disse ringene er meget sjeldne og finnes kun i Trøndelag og Rogaland, sier Østerås.

Gravlagt rundt gården

Det finnes flere store graver lenger vest for Egge gård. Disse er datert fra 600 til 800 år etter Kristus, og man regner derfor med at hovedhuset den gang lå ved Egge gård.

– Det var vanlig å begrave de døde rundt bosettingen da de ble regnet som en del av familien selv om de var døde, sier Østerås.

Noen slik bosetting som kan settes i sammenheng med ringene på Ølvisheim har aldri blitt funnet. Spenningen nå er om funnene som ble gjort under gravingen i dette området kan være den savnede bosettingen.

Var på befaring

– Vi har kommet over et fem meter langt forkullet område. Det er mest sannsynlig at dette dreier seg om en bosetting, sier fylkesarkeolog Lars Forseth ved Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Fredag var det befaring på området, og det er nå opp til Riksantikvaren hva som skal gjøres videre. Men ifølge Forseth er de meget sannsynlig at det vil bli gjort en større utgraving på stedet.

Han forventer en tilbakemelding fra Riksantikvaren i løpet av neste uke.

Hadde forventet funn

Forseth sier at det var meningen å gjøre utgravninger i området, da det var ventet at det skulle bli gjort funn i dette arkeologiske området.

– Men at vi skulle komme over bosettinger som kan vise seg å stamme fra romersk jernalder hadde vi ikke ventet, sier Forseth.

Det er en meget spent fungerende museumsbestyrer Bodhild Østerås ved Egge Museum som nå avventer resultatet.

Funn i gravene på Ølvisheim vitner om stor velstand og oppblomstring av makt. Blant annet er det funnet Victoriasverd som ble bruk av den romerske hær.

– Vi har lenge lurt på hvor hovedgården, som har stått bak gravhaugene, har ligget. Skulle det være denne som nå er funnet, er dette helt utrolig. Da vil et stort hull i historien bli tettet, sier Østerås.

kan være store dimensjoner

Med tanke på funn både av en stor krigsgrav og store mengder gull i gravene, er det grunn til å anta at det vil være store dimensjoner som blir avdekket hvis det er hovedgården som er funnet.

Sporene etter bosettingen ble funnet da vann og kloakk til boliger i området skulle fornyes. Dette arbeidet vil etter all sannsynlighet bli utsatt til eventuelle undersøkelser er ferdig.