Lave lederlønninger i Nord-Trøndelag

Ligger åtte prosent under landsgjennomsnittet og har bare fire fylker bak seg.
Nyheter

Lønnen til mellomledere i Nord-Trøndelag ligger åtte prosent under landsgjennomsnittet, viser en ny undersøkelse.

– Arbeidsgivere som ikke tilpasser seg det nasjonale lønnsnivået vil kunne tape kampen om de beste hodene, sier Jan Olav Brekke i Lederne i en pressemelding. 

Den årlige undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne viser betydelige regionale lønnsforskjeller landet over. Lønningene til mellomledere i Nord-Trøndelag ligger nå på 492.000 kroner, og det er åtte prosent under landsgjennomsnittet. Det er en liten framgang fra fjorårets undersøkelse, da lønnen lå 11 prosent under snittet. 

Hedmarke og Oppland på bunn

På bunnen av lista ligger innlandsfylkene Hedmark og Oppland. Lønningene i disse to fylkene ligger henholdsvis 13 og 14 prosent under landsgjennomsnittet. 

Dette er uheldig for den videre utviklingen i regionen, mener forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne. 

– Hvis arbeidsgiverne er for tilbakeholdne betyr jo det at man ikke blir attraktiv for de med optimal kompetanse. Dermed kan de gå glipp av muligheten til å utvikle bedriften med dem som egentlig kunne tenke seg å jobbe i området, sier Brekke.  

Ikke bare lønn som teller

Distriktssekretær Rune Hallstrøm i LO Nord-Trøndelag støtter ikke synet til Brekke, og mener det er mange andre parametre som avgjør om bedrifter er attraktive for potensielle ledere.

– Like viktig som lønn er blant annet gode bo- og oppvekstmiljø, tilgang på barnehageplasser og jobbtilbud for samboer/ektefelle, sier Hallstrøm.

At lederlønningene i Nord-Trøndelag ligger under landsgjennomsnittet er ifølge Hallstrøm slik det skal være. Han viser til at lønningene i det private næringslivet synker jo lenger bort fra pressområdene man kommer.

– Det gjelder både for de på golvet og de som leder, sier Hallstrøm.

Han sier også at en prosentvis sammenligning ikke gir et riktig bilde, fordi kunstig høye lederlønninger i pressområder drar gjennomsnittet opp.

På stedet hvil  

Ifølge Norsk Ledelsesbarometer ligger den gjennomsnittlige lønnen for en norsk mellomleder på 529.000 kroner, en økning på om lag 13.000 kroner fra fjorårets undersøkelse.

Mens de regionale forskjellene i landet for øvrig varierer litt fra år til år ligger innlandet stabilt lavt, forteller forsker Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, som gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer på vegne av Lederne.  

– Nå har vi fulgt lønnsutviklingen over flere år, og ser at innlandet står på stedet hvil. Forskjellene blir enda større dersom vi tar med olje- og gassektor. Da er gjennomsnittslønnen for mellomledere drøyt 600 000 kroner, mens den i Hedmark fortsatt ligger på 464 000 kroner, sier Stugu.  

Ingen drahjelp av oljen

Han tror noen av årsakene er at fylkene verken nyter godt av draeffekten fra olje- og gassindustrien, eller det lønnspresset man s er i de større byregionene. For at utviklingen skal kunne snus må det bli mer aktivitet i de delene av landet hvor lønningene er lavest.  

– Problemet er at dominansen fra oljebransjen blir stadig større. Dette fører til kostnadsproblemer for tradisjonell industri, blant annet fordi de taper kompetanse til næringer som betaler mer i lønn. Ingeniører flytter på seg dersom de får mer betalt i en annen del av landet, og dermed vokser lønnsforskjellene, forklarer Stugu. 

  Negative ringvirkninger 

Jan Olav Brekke i Lederne tror arbeidsgiverne følger godt med på hvor tilbakeholdne de kan være på lønninger når de holder til et sted som ligger lavere enn i resten av landet. Han tror enkelte bedrifter kan ende opp med å gjøre seg selv en bjørnetjeneste. 

– Nordmenn er lite mobile, og det er nok noe som arbeidsgivere tar med i vurderingen av lønn n. Likevel kan det hende at arbeidstakere flytter på seg dersom de får bedre betalt i en annen region. Dermed får bedriftene med lavere lønninger utfordringer både med hensyn til drift og rekruttering til viktige posisjoner. Hvis bedriftene går for langt i å ikke tilpasse seg markedet på landsbasis vil det kunne gi sterkt negative virkninger.  


Lønn etter fylke: 

Landsgjennomsnitt: 529 900 kroner. Prosent i forhold til landsgjennomsnittet i parentes. 

1.        Oslo: 618 300 (16,7 prosent over) 

2.        Rogaland: 571 100 (7,8 prosent over)

3.        Buskerud: 557 400 (5,2 prosent over)

4.        Sør-Trøndelag: 541 400 (2,1 prosent over)

5.        Hordaland: 537 100 (1,4 prosent over)

6.        Finnmark: 525 700 (0,8 prosent under)

7.        Vestfold: 522 000 (1,5 prosent under)

8.        Sogn og Fjordane: 521 200 (1,6 prosent under)

9.        Akershus: 519 900 (1,9 prosent under)

10.      Nordland: 519 500 (2 prosent under)

11.      Møre og Romsdal: 516 500 (2,6 prosent under)

12.      Troms: 507 000 (4,3 prosent under)

13.      Vest-Agder: 506 000 (4,5 prosent under)

14.      Telemark: 503 000 (5,1 prosent under)

15.      Nord-Trøndelag: 492 000 (7,2 prosent under)

16.      Østfold: 483 500 (8,8 prosent under)

17.      Aust-Agder: 481 300 (9,1 prosent under)

18.      Hedmark: 464 600 (12,4 prosent under)

19.      Oppland: 456 300 (13,9 prosent under)


Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2013