Omfattende bie-død

En dårlig høst og hard vinter gjorde at trønderske birøktere mistet mellom 20 og 50 prosent av bikubene.

Birøkter Sigbjørn Kvam (60) fra Inderøy er leder av Trøndelag Birøkterlag. Han sier at mange birøktere har mistet mange av kubene etter en dårlig høst og hard vinter. Hans egne bier venter på godvær sånn at de kan produsere honning av nektar fra blomstrende villbringebær.  

Nyheter

Sigbjørn Kvam fra Inderøy er leder av Trøndelag Birøkterlag. Selv har han drevet som birøkter i 37 år, men har ikke opplevd en vanskeligere start på sesongen. Kvam sier at det var et dårlig lyngtrekk på ettersommeren i fjor som gjorde at biene la lite egg.

Det gjorde at kubene hadde få bier og var lite robuste da vinteren satte inn. Når det samtidig ble en hard vinter, gjorde det at mange kuber bukket under.

– Når det er for få bier i kubene når vinteren setter inn, greier ikke biene å produsere nok varme til at kuben overlever vinteren. Når vinteren i tillegg blir kald, blir de ekstra utsatt.

Evige optimister

Kvam kikker opp mot himmelen etter spor av blå himmel. Sol og varme de nærmeste dagene er nødvendig for å hindre at det blir stor mangel på sommerhonning i Trøndelag. Han fortviler likevel ikke.

 – Vi som driver innenfor dette faget er vant med opp og nedturer. Vi birøktere er derfor evige optimister.

Rundt kubene til Kvam blomster villbringebæra nå for fullt. Nektar fra villbringebær utgjør 90 prosent av råstoffet til sommerhonningen, men gråvær og lave temperaturer gjør at bare et fåtall bier våger seg utenfor kuben.

– Dersom det blir litt sol og høyere temperaturer fra onsdag slik vi er lovet, kan vi fortsatt berge mye av sommertrekket og sommerhonningen. Som birøkter elsker Kvam lyden og lukta av bikubene en varm og fin sommerdag.

– I tillegg til den gode lukta av honning kan du allerede på 10–20 meters avstand høre duren av titusenvis av bier som står på kanten av kuben og vifter luft inn i kuben for å tørke nektar.

På en god dag kan biene i en eneste kube samle bortimot 10 kg nektar. Nå setter Kvam sin lit til et bra sommertrekk de nærmeste dagene og et godt lyngtrekk når lyngen blomster senere på sommeren. Selv flytter Kvam kubene til Hitra når det er tid for lyngtrekket.

Biedød i hele verden

Gjennom mange år har verden opplevd stor biedød, både blant villbier og røkterbier. Det mistenkes at biedøden skyldes visse kjemiske stoffer som brukes til å beise frø. Frøet beises med giftstoffene for å bekjempe parasittangrep på avlinger av bomull, mais, raps og solsikker.

I EU er man ennå ikke blitt enige om å forby disse stoffene, slik det blir gjort i Norge fra 1. januar 2014. Vikan sier at sivilisasjonen er avhengig av bier som sørger for pollinering av mange viktige plantekulturer. Her til lands er bier viktige til pollinering av frukt og bær. Vikan er derfor glad for at Norge går foran.