Fire millioners rullestolbuss

Med sin nyinnkjøpte turbuss kan Jon Normann Tviberg i firmaet Arctic Buss tilby bussturer med inntil fem rullestolbrukere om gangen.

- Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, forteller Jon Normann Tviberg. Han og firmaet Arctic Buss kan nå tilby bussturer med inntil fem rullestolbrukere om gangen.   Foto: Ingar Lien

Nyheter

– Dette er noe jeg har sett et behov for lenge, sier Jon Normann Tviberg (43) fra Vanvikan.

Bussjåfør i 22 år

Tviberg har tidligere jobbet 22 år i Trønderbilene.

– I løpet av de årene har jeg kjørt mange turer med folk som har behov for litt ekstra tilrettelegging, for eksempel folk med rullestoler, sier han.

Slike turer merket han ble både dyrt og upraktisk, samt og at stoler ofte måtte skrues løs for å få gjennomført dem.

Spesialskinne og hurtigkobling

Bussen han har gått til innkjøp av har en spesialskinne i gulvet og hurtigkobling for rullestolene.

– Det er ikke en unik løsning. Det er den samme teknikken som mange minibusser bruker, men nå har vi fått denne skinnen i en stor buss.

Dialog med Norsk Handikapforbund

Tviberg har fått flere positive tilbakemeldinger, underveis i prosessen har han også hatt en tett dialog med Norsk Handikapforbund i Trøndelag.

– De hadde noen innspill, men stort sett var de enige med meg i at dette er noe som trengs.

Regionkontorleder Ragnhild Høyem i Norges Handikapforbund i Trøndelag er veldig positiv til tiltaket.

- Det er veldig fint at turistbusser blir tilrettelagt for rullestolbrukere. I dag er det alt for få av disse, sier Høyem.

Hun forteller at det er noen turistbusser i Trøndelag som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Disse har derimot ikke plass til så mange rullestoler som den nyinnkjøpte bussen til Arctic buss. Høyem håper dette initiativet kan føre til at flere turbusser velger å tilrettelegge enda bedre.